jump to navigation

Bibliografie

Bibliografie

 

 1. Achim, D.,(2001) Muzica malefică şi muzica benefică, Ed.Satya Sai, Bucureşti,2001, p 106

2.       Albu C., Rascarache I.,(1984). “Ştiţi să respiraţi corect ?”  Sport-Turism, Bucureşti ; 25.

 1. Arseni C.,Golu M., Dănăila L.,(1983). Psihoneurologie, Ed.Academiei, Bucureşti : 56-78.
 2. Athanasiu, A.,(2003) Muzică si medicină, Ed.Minerva, Bucureşti:     38-130
 3. Barnason, S., Zimmermann, L., Nieven, J., (1995). The effects of music interventios on anxiety in the patient after coronary artery By-pass grafting, Heart&Lung:124-132
 4. Benenzon,R. (1983). Einfũrung in der Musikterapie, Mũnchen.
 5. Birbaumer,N. (1999). Reorganisations des Gehirnsdurch Musik, în Musik-Medizin-Gehirn, Herbert von Karajan Zentrum, Wien.
 6. Bondariuc, A.,(2002). Irisul-Amprenta individualităţii,Spectrum-UIF, Bucureşti; 45/47

9.       Botez M. I.,  Dobrota I., Sen A. ,(1971) ”Elemente de neuropshihologie”.   .Ştiintifica Bucureşti ;.308/ 309.

 1.  Cayce. E.,(2005), Magia vindecării prin muzică, Pro Editură şi Tipografie S .R.L., Bucureşti: 177                                                                                        
 2.  Chevallier, J., La musique comme adjuvant des anésthésies périphériques, Thése, Paris, 1956).
 3.  Chircev A.,şi colab., Ediţia a-2-a (1976). Psihologie Generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti : 42-131.
 4.  Cleland, T.M., (1931). A practical description of the Munssell Color System with sugestion of its use. Baltimore SUA
 5.  Constatin, P.,(1979) . Culoare Artă Ambient, Ed. Meridiane,Sibiu, 5-177. 

15.     Cosmovici  A.,(1996) “Psihologie generală”, Polirom, Iaşi .

16.     Crainici, N.,(2000). Cum să ne vindecăm prin respiraţie şi sunet,Orfeu, Bucureşti

 1.  Da Vinci ,L.,(1971). Tratat de pictrură, Tradus de V.G. Paleologu, Mediterane, Bucureşti.
 2. Doina-Elena,Manolea.A., (1998). Paradiagnoza, Manual pentru diagnostigare energetică folosind radiestezia, Aldomar Extrasenzorial, Bucurerşti; 284.
 3.  Doina-Elena,Manolea.A., (1998). Percepţii extrasenzoriale.Manual pentru dobândirea şi dezvoltarea simţurilor subtile, Aldomar Extrasenzorial, Bucurerşti;279-291.

20.     Dragomir Gh. , Crainici N.,(1976) “Programe de exerciţii pentru educarea respiratorie”. Editat Minsterul Educaţiei şi Învăţământului, Bucureşti (1976) , pag 4/5.

 1.  Eccles J., (1995) – Preface, in J. Verdeau – Pailles, Luban-Plozza B.,Delli Ponti, M., – ˝ La troisième oreille et la pensėe musicale˝, Fuzeau, Paris.

22.     Egorova, I. S.,(1973).Elektroencefalografia, Moskva, Medtina : 7

 1.  Elliott, D., (1994). The effects of music and muscule relaxation on patient anxiety in a coronary care unit, Heart&Lung: 27-35
 2.  Enăchescu C.,(1996), Neuropsihologie, Ed.Victor, Bucureşti: 2-72
 3.  Field, T., Quintino, O., Hnteleff.et al.(1997) Job Stress reduction Therapies.Altern Ther Health Med,: 54-60
 4.  Gericke, L., Schõne, K.,(1970).Das Phãnomen Farbe, Henschelverlag, Berlin.

27.     Gligor T.D., (1988), , Aparate electronice medicale, Cluj-Napoca, Dacia p 11-13.

 1.  Goethe, J.W.,(1971). Zur Farbenlehre herausgegeben von Rupprecht Matthaei, Otto Maier Verlag, Ravensburg.
 2.  Golu M., (2000). Fundamentele psihologiei,Compendiu, Ed. Fundatia Romania de Mâine, Bucureşti: 151-174.
 3.  Golu M., (2000).Fundamentele psihologiei, Ed. Fundatia Romania de Mâine, Bucureşti: 130-174.
 4.  Golu, M., si Dicu, A., (1974). Culoarea şi comportament. Scrisul Românesc,Craiova: 11-14            
 5.  Good, M.(1996). Effects of relaxion and music on postoperative pain: review, Journal of Avanced Nursing,:905-914
 6.  Groza P.(1979), “Fiziologia umană”, Ediţia a-III-a, Editura Întreprinderea Poligrafică “Crişana” Oradea ;219.
 7. http://www.terapii_naturiste.com/alte_terapii/meloterapia/meloterapie.hhttp://www.sanatateata.as.ro/meloterapie.htm

35.     Holdevici I.,(2002), “Psihoterapia anxietăţii Abordări cognitiv-comportamentale”  Dual Tech Bucureşti ; 230.

36.     Horghidan Valentina, “Problematica psihomotricităţii” , Edit. Globus, Buc. (2000),

 1. http: //www.zcbor.com/muzicaE.html+…

38.    http://perso.club-internet.fr/pmgagey/PhonoPos.html

 1. http://www.1st-in-alternative-medicine.com/25/holostic-meaning-of -meloterapia.html
 2. http://www.1st-in-alternative-medicine.com/25/holostic-meaning-of -color.html
 3. http://www.alcoor.ro/engleza/htm/psihoterapie_en.html
 4. http://www.culoare si psihic/Terapii alternat…html
 5. http://www.deeptrancenow.com/colortherapy.htm
 6. http://www.fst.org/aura1htm
 7. http://www.ifct.net/chromo.html
 8. http://www.Kalisznicolor.com/color-therapy.htm
 9. http://www.lunario.com/lunario_cromoterapie/cromoterapie.htm
 10. http://www.massage_george.tripod.com/meloterapy-advantage.htm
 11. http://www.mednat.org/cure_natur/tecnice/cromoterapia.htm
 12. http://www.mednat.org/cure_natur/tecniche/meloterapia.html
 13.  http://www.ozelink.com/natures_energies/color1.htm
 14. http://www.paramed.boom.ru/Cromatica culorilor.htm
 15. http://perso.club-internet.fr/pmgagey/PhonoPos.html
 16. http://www.peacefulmind.com/color_therpy.htm
 17. http://www.reikimassage.la/chromoterapy.htm

56.    http://www.sanatateata.as.ro/cromoterapie.htm

 1. http://www.solarraven.com/colors.html
 2. http://www.solarraven.com/spectglory.jpg
 3. http://www.sublime-dezine.com/colorpoint/course2.htm
 4. http://www.technologia/ energiei vitale.com/cromatica culorilor.htm
 5. http://www.terapii- naturiste/terapii_naturiste.com/alte…terapii/meloterapia/meloterapie.html.
 6. http://www.terapii_complementare/meloterapie./html.

63.    http://www.terapii_complementare/tehniciin mozaic/cromoterapie.html

 1. http://www.terapii_naturiste.com/alte_terapii/cromoterapia/cromoteapie.h….
 2. http://www.terapii_naturiste.com/meloterapie/sunetele.htm.
 3.  Iamandescu I.B. (2004). Muzicacoterapia receptivă –premise psihologice şi neurofiziologice, aplicaţii profilatice şi terapeutice, Ed. Infomedica, Bucureşti : 15-225
 4.  Iorgulescu A. (1991) , Timpul şi comunicarea muzicală, Ed.Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Bucureşti: 5-252
 5.  Kandinsky, W., (1969). Du spirituel dans l’art, Denoël – Gonthier, Paris
 6. La Pan, C.,(2005). Magia culorilor. Iniţiere în cromoterapie,Polirom,Iaşi
 7.  Lhote Andrė, De la paletă la masa de scris, Ed.Meridiane, Bucureşti,1974, p 458
 8.  Luban-Plozza, B., Delli Ponti, M., Dickaut,H. (1988). Musik und Psyche Birhãuser Tatgeber, Basel, Boston, Berlin.
 9.  Méautis G. (1939), Les chefs-d`oeuvre de la peinture grecque,.Albin Michel, Paris, .11

73.     Midiziain, A., M. Plas-Bourey,(1983) Reeducation Respiratoire,Bases « Pratiques et applications therapeutiques », Masson, 33/40.

 1.  Mihele D.,(1977). Biochimie clinică, Compendiu, Ed. Medicală, Bucureşti: 184-185.

75.     Minulescu M., (2003) “Teorie şi practică în psihodiagnoză”,  Fundatiei Romania De Maine, Bucureşti ; 226,/227.

76.     Minulescu M., (2004) “Psihodiagnoză modernă, chestionarele de personalitate”,  Fundatiei Romania De Maine, Bucureşti ; 103/116.

77.     Mogoş G., Ianculescu A,(1981),  “Compendiu de anatomie şi fiziologie”,  Ştiiţifică, Bucureşti ; 310-315.

78.     Moldovan M., Iosif– Scholz Gh.,(1996)  “Psihologia muncii”, Didactică şi Pedagogică R.A. Bucureşti, (1996),

79.     Motru C. R.,(1996) “Curs de pshihologie” , VOX, Bucureşti ;.

 1.  Munsell, A.H., (1946)  A color notation, Baltimore Munssell Color.Co.
 2.  Mureşan, P.,(1988) Culoare în viaţa noastră, Ceres,  Bucureşti: 5-260

82.     Niţă C., Ciornoi C., Niculesu C. Th. , Cârmaciu R. Voiculescu B. Sălăvăstru C., “Anatomia şi fiziologia omului (Compendiu)”,  Corint, Bucureşti.

83.     Omer I.,(2003) “Psihologia muncii”  , Fundatiei din Romania de Maine, Bucureşti..

 1.  Opre, A. (2002), Inconstientul cognitiv,Perceptiie subliminală şi implicită; aplicaţii în psihoterapie şi publicitate, Ed.ASCR, Cluj-Napoca: 98-200.
 2.  Predescu V.,(1989)  Pshiatria, Ed. Medicală, Bucureşti:152.

86.     Ranga V., (1980). “Anatomia omului”, vol II Viscerele toracelui,  Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti  37-41.

 1.  Rocco, M., (2004). Creativitatea şi inteligenţa emoţională,Polirom,Bucureşti; 94-95

88.     Roşca A.(1976). Pshihologie generala, Didactica şi pedagogică, editia a-2-a Bucureşti: 97-102.

89.     Schineider. Fr.,(1977). ., Introducere in Fiziologia Clinica,  Facla, Timisoara, :124.

 1.  Segewald,B., (1995). Grundϋberlegung zur Wirkungweise von Musik, Diplomarbeit, Darmstadt.
 2.  Spintge, R., Diroh, R., (1992). Musik – Medizin, Fischer Verlag, Sttuttgart.

92.     Theodorescu D.,(1974) “Atlas de anatomia omului”, Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 115-122.

 1.  Verdau-Paillès,J., Kieffer, M,.(1994). Expression corporelle, musique et psychothèrapie, Fuzeau, Courlay.
 2.  Verdeau – Pailles, J., Luban-Plozza B.,Delli Ponti, M., (1995) – ˝ La troisième oreille et la pensėe musicale˝, Fuzeau, Paris.
 3.  Verlag, M.,(1970), Interaction of color – Grundlegung einen Didaktik des Sehens, Institut fϋr Moderne Kunst, Nϋrnberg, Kŏln:11-13
 4.  Vernescu, D., Ene, A.,(1977). Însorirea şi iluminarea naturală în arhitectură şi urbanism, Tehnică, Bucureşti.
 5.  Von Helmholtz, H.,(1896). Handbuch der Psysiologischen,Optik, Hamburg Leipzig.

98.     Walter, W.G., (1963). The living brain, Pelikan Book, 31.

 1.  Wenger,W.,Poe, R.,(2003),  Factorul Einstein, Amlatea, Bucuresti :206-209
 2.  Wieser, H.G., Mazzola,G. (1986). Musical consonances and dissonances: are they distinguished independently by the right and left hippocampi? Neuropshyehologia,Wien : 805-812
 3. Willms,H. (1975). Musiktherapie bei psychiatrischen Erkankungen, Fiischer Verlag, Stutgart.

102.Zaţiorsk ,V. M.,(2002) “Respiraţia în timpul exerciţiilor de forţă ;Ştiinţa şi practica antrenamentului de forţă”, ,Editat Institutul de cercetare pentru sport, Bucureşti ; 191/192

 1. Zăgrean L.,(1996). Elemente de neurobiologie, Ed. Universitară Carol Davila,Bucureşti : 106-260.

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: