jump to navigation

BIBLIOGRAFIE

                                               BIBLIOGRAFIE

 

      Abric Jean-Claude, “Psihologia comunicării” Edutura Polirom  Iaşi((2002); paginile 52/53.

 

      Albu C., Rascarache I., “Ştiţi să respiraţi corect ?” Editura Sport-Turism, Bucureşti  (1984),  pag 25.

 

      Allport Gordon W., “Structura şi dezvoltarea personalitătii “,Edit.  Didactica si Pedagogica, Buc. 1981 pag. 85/ 86.

 

       Angheluţă V., Udangiu Şt. Nica, Udangiu Lidia Nica; “Psihiatrie Epidemiologică”; Editura Medicală, Bucureşti (1983 ), paginile 197/199.

 

.    Bakker  F.C, Whiting  H.T.A., . Van Der Brug  H  „Psychologie et pratiques sportives “Concepts et applications Editions Vigot – Paris, (1992) ,42/46.

 

     Boboc Dan, “ Reţele neuronale artificiale. Aplicaţii în sport.” Stiinta sportului, Nr. 32/(2003). p25/27.

 

    Bompa Tudor O., “Dezvoltarea calităţilor biomotrice”; Editura Ex Ponto-Constanţa Bucureşti (2001) ,p 2/10.

 

    Bompa Tudor O., “Performanţă în jocurile sportive, Teoria şi metodologia antrenamentului” ,Editura Ex Ponto S.N.A. Bucureşti (2003), p. 12/ 18.

 

    Botez Mihai I., Ion Dobrota, Sen Alexandru , ”Elemente de neuropshihologie”.  Edit .Ştiintifica Buc.( 1971 ) ,p .308/ 309.

 

.  Bakker, F.CH.T.A. Whiting, H. Van Der Brug, „The Physiological Basis of the Conditioning” Process” Editions Vigot – Paris, (1992,) p 121/125.

 

   Cârstea Gheorghe, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, edit. ANDA Buc.(2000), pag 61.

 

     Cîrneci Dragoş, “Cogniţie, Creier, Comportament”, Volmul 2 ,nr 1  

 Cluj-Napoca, (1998 ), p 103.

 

     Clocotici Valentin Stan Aurel; “Statistică aplicată în psihologie”; Iaşi, Polirom, (2000;) pag 68-69. 

 

    Colibaba Dumitru, Bota Evuleţ, Ioan ,“Jocuri Sportive Teorie şi Metodică” , Editura Aldin (1998),  p. 12/13.

 

 

     Cosmovici  Andrei, “Psihologie generală”, Editura Polirom, Iaşi (1996),         p 66/74.

 

     Cristian Andrei; “Culegere de probleme psihice”;Editura Erc Press (1999),                              p 29/30.

 

    CroceRon ,“Human Kinetics Publishers, 1993” A review of the neural basis of apractic disorders with implications for remediation”,  Edit. Masson, (1990), p62/67.

 

    Demeter Andrei,” Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţiilor fizice” Edit. Sport-Turism Buc.(1981), pag 20/ 138.

 

Dragnea Adrian, Bota Aura, “Teoria antrenamentului sportiv”Edit. Didactica si Pedagogica Buc.(1999)  pag 33/140.

 

Donskoi  D.D.  , “Biomecanica exercitiilor fizice” , Ed.Tineretului ,cultura fizica si sport , (1959), Pg. 162 / 173.

 

 Dragomir Gh. , Crainici Nineta, “Programe de exerciţii pentru educarea respiratorie”. Editat Minsterul Educaţiei şi Învăţământului, Bucureşti (1976) , pag 4/5.

 

Enăchescu Constantin, “Tratat de Psihanaliză şi Psihoterpie” Edit. Didactica si Pedagogica, Buc. (1998), pag. 29/37.

 

.Epuran Mihai, Holdevici Irina, Toniţă Florentina ,Psihologia sportului de performanţă: Teorie şi practică, Editura FEST – Bucureşti (2001), p 171 /332.

 

Firea Elena, “Calitati motrice Metodica Educatiei Fizice si Scolare” vol.II, Buc.(1984), Ed. IEFS , p50/60.

 

Floru Robert , “Psihofiziologia  Atenţiei”, Edit. Stiintifica Buc. (1967), pag. 20 /271.

 

Golu Mihai, “Fundamentele pshihologiei”,   Edit. Fundatiei Romania de Maine, Buc.(2000), pag. 235/ 285.

 

Groza P., “Fiziologia umană”, Ediţia a-III-a, Editura Întreprinderea Poligrafică “Crişana” Oradea (1979), pag 219.

 

Glyn C. Roberts, PhD „Motivation in sport and exercise”,Edit. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois,( 1989), p105.

 

 Hayes, Orrel Nicky Sue, “Introducere în psihologie”, Edit. All Educational Buc, (1997), pag. 190/ 191.

 

Holdivici Irina, Vasilescu Ilie P.; „Decizie autoreglare performanta; Edit. Sport – Turism” Buc.1998; pag. 154/160.

 

Holdevici Irina, “Psihoterapia anxietăţii Abordări cognitiv-comportamentale” Editura  Dual Tech Bucureşti (2002.), pag 230.

 

 

Horghidan Valentina, “Problematica psihomotricităţii” , Edit. Globus, Buc. (2000), pag. 144/ 160.

 

Hrişcă Aristeia, Predescu Teodora, Dîrjan Constantin, “Baschetul la copii şi juniori”, Editura Sport-Turism  Bucureşti (1985),  pag. 7/8.

 

Hoeppner Suzanne cJames H. Rimmer, «  Adapter   Physical Activity Quarterly”  ,Vol. 17 Nr. 1, ianuarie (2000), Postural   Balance and Self-reported Exercise in Older Adults , p 92.

 

Ifrm Mircea “Antropologie motrică” Edit. Ştiinţifică, Bucureşti (1986) ,p70/90

 

Ionescu Angela;  “Psihoterapia existenţială”; Editura SPER (2001) ,BUCUREŞTI paginile 51-53

 

Ionescu Angela, “Psihoterapie . Noţiuni introductive”,  .Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti (2003), p 126/131.

 

Jean Pierre  Famose, “Ştiinţa mişcării, psihomitricitatea şi metoda experimentală”,   Edit.Education physique et sport ,(1998 ), p 33 /38 .

 

Jean Pierre Famose, Marc Durand, “Aptitudes et performance motrice”,  Ediţie „Revue EPS”(1988) pag 36, 38.

 

 L Teodorescu Leon , “Problemele de antrenament în jocurile sportive”, Editura U.C.E.F.S., Bucureşti 1982.,  pag14-15.

 

Mihoci Giorgiana,  Pierre  Joseph de Hillerin, Popa Emil,  Schor Vladimir,  Stihi George Ilie; Stupineanu, “Mutaţii în sportul de performanţă la sfârşitul secolului al XX lea; Bucureşti (1997)  “Studiul Comparativ de evaluare a controlului echilibrului, în funcţie de nivelul performanţial, în gimnastica artistică feminină”; pag 158-163.

 

Minulescu Mihaela , “Psihodiagnoză Modernă”, Editura Fundaţiei România de Mâine Bucureşti  (2004), p120/122.

 

Minulescu Mihaela, “Teorie şi practică în psihodiagnoză”, Edit. Fundatiei Romania De Maine, Buc (2003), p 226,/227.

 

Mogoş G., Ianculescu A,  “Compendiu de anatomie şi fiziologie”, Editura Ştiiţifică, Bucureşti (1981), p 310-315.

 

Moldovan M., Iosif– Scholz Gh.,  “Psihologia muncii”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A. Bucureşti, (1996), 26/29.

 

Motru C. Radulescu, “Curs de pshihologie” Edit.ESOTERA Edit. VOX, Buc(1996), pag.166.

 

.Midiziain A, M. Plas-Bourey, Reeducation Respiratoire,Bases « Pratiques et applications therapeutiques », Edit. Masson, (1983), p 33/40.

 

Manod Hugues, Roland Flandrois „Physiologie du sport.Bases physiologiques des activites physiques et sportives, Adapted Physical Activity Quarterly, Edit. Masson (2002), p 14/28.

 

Niculescu Marian, “Personalitatea sportivului de performanţă. Factorii de personalitate ai performanţei sportive de vârf”. Edit. Didactica si Pedagogiaca, Buc. (2000), pag. 38/61.

 

Niţă C., Ciornoi C., Niculesu C. Th. , Cârmaciu R. Voiculescu B. Sălăvăstru C., “Anatomia şi fiziologia omului (Compendiu)”, Editura Corint, Bucureşti (1999),

p 278/288.

 

Omer Ioana, “Psihologia muncii”  Edit. Fundatiei din Romania de Maine, Buc. (2003), paginile 58-66.

 

. (de) Hillerin  Pierre Joseph, Toniţă Florentina, “Mutaţii în sportul de performanţă la sfârşitul secolului al XX lea; Bucureşti (1997), Consecinţe posibile în sport derivate din ipoteza finitudinii energiei de relaţie”; pag 115,/117.

      

 

(de) Hillerin  Pierre Joseph, Micu Laura Ghilik,  “Mutaţii în sportul de performanţă la sfârşitul secolului al XX lea; Bucureşti(1997) ” Argumente pentru un program scurt de condiţionare neuro-motrică de concurs pentru sportivii de înaltă performanţă”.

 

(de )Hillerin Pierre Joseph, Popa, E., Schor, VI, Stihi, G., Stupineanu, I., Mihoci, G., “Utilizarea unei metode de evaluare a echilibrului în testare sportivilor juniori din centrele olimpice,” Ştiinţa Sportului, 5, Bucureşti,( 1997), pag 109/118.

 

Popa Emilian .,Echilibru dinamic”,  Ştiinţa sportului 28/2002, pag 31/40.

 

Popa Emil, Stupineanu Ilie.,  “Mutaţii în spaţiul de performanţă la sfârşitul secolului XX “ Buc. (1997) Studiul elementelor  apreciate într-o probă de control motric cu sarcină prestabilită; paginile  213/219.

 

  Popescu Angela; ”Statistică”; Editura Fundaţiei României de Mâine; Bucureşti, (2000) , p 39-41.

 

 Predescu Theodora, “ Baschet Curs de bază ,Învăţământul deschis la distanţă” pag. 25/26 Editat – Ministerul Educaţiei Naţionale.  Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport – anul (1999).

 

Prevost P., C. Assaiante, R. Grasso, A. Berthoz, „Developpement des strategies d’orientation anticipatrices durant les taches locomotrices, Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action”, College de France,Laboratoire de Neurobiologie de la Motricite, CNRS, p65/67.

 

Ranga Viorel , “Anatomia omului”, vol II Viscerele toracelui, Editura Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti (1980), p 37/41.

 

Rainer Materns, „Coaches Guide to Sport,Psychology„,Edit. Human Kinetics                                                               Publishers, Champaign, Illinois, (1987)  p35.             

                                  

Rotariu Bădescu Gabriel; Culic Irina; Mezei Elemèr ;Mureşan Cornelia ; Metode statice aplicate în ştiiţele sociale; Polirom,( 2000 ), p  136/8.

 

SchiopuUrsula, Vera Emil; “Psihologia vârstelor, Ciclurile vieţii,” Editura Didactică şi PedagogicăR.A. Buc (1995),  p  221-230.

 

Sillamy Norbert “Dicţionar de pshihologie”, edit.Univers Enciclopedic, (1995) , p157

 

Stroe Magda, “Condiţia umană şi reconstrucţia personalităţii”, Edit. Academiei RSR, Buc. (1989), pag. 63, 64.

 

 

   (Thomas Jerry R., Nelson Jack K.; „Metoda cercetării în activitatea fizică”; Bucureşti 1996: pag 76-77)

                       

Theodorescu D, “Atlas de anatomia omului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1974, pag115-122.

 

Tiemann Michael  SDP, “Procesele cerebrale în acţiunile sportive. Conceptul de atenţie în sport”. Editat  de Minesterul Tineretului şi Sportului . Centrul  de cercetarei pentru probleme de sport,  Bucureşti( 1995 ) pag. 72/ 73

 

Trif .Aurora, Pierre de Hillerin; Schor Vladimir ., “Eficienţa mişcării; Ştiinţa sportului 5/1997; Relaţia dintre potenţialul performanţial şi calitatea controlului”; pagina 47. Editat  de Minesterul Tineretului şi Sportului . Centrul  de cercetarei pentru probleme de sport,  Bucureşti (1995)  pag. 72,/73.

 

Tudose Florin, ”O abordare modernă a psihologiei medicale”; Editura Info Medica Bucureşti (2000), paginile 88-97.

 

Tudose Florin,  Tudose Cătălina,  Dobronici Letiţia,  „Psihologie ş  psihiatrie pentru psihologi”  ,Editura INFOMedica – Bucureşti (2002 =) , p93/183.

 

Tiemann Michael “Sportunterrich”Condiţia fizică şi percepţia”, nr 40, (1991), pg 96

 

Văleanu Vlad,  Pierre Joseph de Hillerin, “ Ştiinţa sportului Nr. 23(2001), O abordare sistematică in antropologie cu aplicaţie în antrenamentul sportiv”. p 23/35. 

 

Virgin Tudor, “Capacităţile condiţionate coordinative şi intermediare”;  Editura SPER, Buc (2001), pag.18/59.

 

Voiculescu  C. I. , Petricu C. I. ,”Anatomia şi fiziologia omului”, Editura medicală, Ediţia a -IV-a , p 676-701, (2002)

 

 

Zaţiorsk Vladimir M. “Respiraţia în timpul exerciţiilor de forţă ;Ştiinţa şi practica antrenamentului de forţă”, ,Editat Institutul de cercetare pentru sport, Bucureşti, (2002) pag 191/92)

 

Zlate Mielu,  “ Eul şi Personalitatea” , Edit. Trei (1997), Oderheiu Secuiesc, pag. 24, 25)

 

.Wilmore Jack HDavid L. Costill, „Training for Sport and Activity ,The Physiological Basis of the Conditioning Process,” Third Edition ,Editat de Wm. C. Brown Publishers ,Dubuque, Iowa 2003,p 59/65.

 

 

Modifications posturales et segmentaires contemporaines du forçage vocal

http://perso.club-internet.fr/pmgagey/PhonoPos.html

Reclame

Comentarii»

1. Radivoiu Constantin - Noiembrie 10, 2011

cind apar materialele pentru pregatire titularizare 2012 la e.f.s

2. Radivoiu Constantin - Ianuarie 3, 2012

cind apar materialele pentru titularizare 2012 la educatie fizica si sport

MARIA NANU - Ianuarie 6, 2012

Nu stiu,poate in Februarie.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: