jump to navigation

Tipurile psihologice aprilie 20, 2010

Posted by MARIA NANU in Uncategorized.
add a comment

Tipurile psihologice

Libido trebuie să fie o expresie energetică pentru valori psihologice. Valoarea psihologică este eficientă; de aceea ea poate fi privită şi energetic, fără ca astfel să se pretindă posibilitatea unei măsuri exacte. Tipul introvertit este caracterizat prin faptul că libidoul său se orientează într-o anumită măsură în personalitatea însăşi, adică el găseşte valoarea necondiţionată chiar la sine. La tipul extravertit, dimpotrivă, libidoul se orientează într-o anumită măsură în afară, el găseşte valoarea necondiţionată chiar la obiect. Introvertitul priveşte totul din unghiul valorii propriei sale personalităţi, extravertitul dimpotrivă, depinde de valoarea obiectului său. Aş vrea doar să subliniez că problema tipurilor este o problemă vitală a psihologiei noastre în general şi că orice alt progres va trebui să treacă şi peste această problemă. [5 (49-60,205-226 ﴿]

Un extravertit aproape că nu înţelege necesitatea, care îl determină pe introvertit să pună stăpânirea asupra lumii prin intermediul unui sistem.Şi totuşi această necesitate există. Astfel, nu am avea concepţii despre lume, dogme şi altele asemenea. Omenirea educată ar consta atunci doar din empirişti, iar ştiinţa doar din ştiinţe empirice. Fără îndoială că empirismul şi cauzalitatea sunt forţe predominate în viaţa noastră psihică actuală. [5 (49-60,205-226 ﴿]

Dacă desemnăm ceva ca inconştient, nu avem voie să uităm că, din punctul de vedere al funcţiei creierului, poate fi inconştient în două moduri – fiziologic şi psihologic.Voi discuta aici doar cel din urmă punct de vedere. Pentru scopul nostru putem defini inconştientul ca totalitatea tuturor proceselor psihice care nu sunt percepute, prin urmare sunt inconştiente. Inconştientul conţine toate acele procese psihice care nu posedă intensitate suficientă pentru a depăşi pragul dintre conştiinţă şi inconştient. Ele rămân de aceea sub suprafaţa conştiinţei şi se fac observate uneori subliminal. Ideile şi sentimentele, care formează conştiinţa – aşa numitul conţinut al conştiinţei – sunt foarte complicate şi se bazează pe elemente mult mai simple, în întregime inconştiente; din unirea lor ia naştere conştiinţa. [ 4 (49-60,205-226 ﴿]

Expresia “echilibru sufletesc” nu este doar o figură de stil, căci este vorba într-adevăr de o tulburare a echilibrului care există între conţinuturile conştiente şi inconştiente. Şi anume, activitatea normală a inconştientului irumpe într-un mod anormal în conştiinţă şi tulbură astfel adaptarea individului la mediul său. [ 5 (49-60,205-226 ﴿]

Omul neechilibrat sufleteşte încearcă să se apere de propriul său inconştient, adică el luptă împotriva influenţelor sale compensatorii. Omul, care trăieşte deja izolat, se retrage tot mai mult din lume, iar inginerul ambiţios năzuieşte să dovedească prin invenţiile sale în mod patologic exagerate eroarea puterilor sale compensatorii autocritice. Acest lucru se realizează într-o stare de stimulare, care produce o lipsă considerabilă de acord între tendinţele conştiente şi cele inconştiente. Perechile de contrarii sunt brutal separate şi clivarea, care rezultă de aici, duce la nenorocire, căci inconştientul începe curând să se impună în mod violent conştiinţei. Apoi apar gânduri şi dispoziţii caudate, ininteligibile şi adesea halucinaţii incipiente, care poartă în mod clar amprenta coflictului interior. [5 (49-226 ﴿]

Fundamentul esenţial al personalităţii noastre este afectivitate. Gândirea şi acţiunea sunt, să-i zicem doar simptome ale afectivităţii. Elementele vieţii psihice, senzaţiile, reprezentările şi sentimentele sunt date conştiinţei în forma anumitor unităţi, care, pentru a îndrăzni o analogie cu chimia, pot fi comparate cu o moleculă. [ 5 (49-60,205-226 ﴿]

Personalitatea Umană

l      Tendinţa centrală: atingerea condiţiei de eu individuat, înţelept; un echilibru între forţele opuse ale personalităţii care includ atât materialul conştient cât şi materialul inconştient. Procesul are mai multe momente de impact major, cel mai semnificativ apare prin enantiodromie – schimbarea cursului, moment ce intră în joc în psihicul persoanei în perioada “mijlocului vieţii”, respectiv de la 30 – 40 de ani. Jung însuşi, avea 38 de ani când s-a delimitat de Freud.

l      Sinele este centrul personalităţii şi, în acelaşi timp, şi arhetipul central şi întreaga personalitate. Relaţia Eu(ego) – Sine emerge din inconştient în câmpul conştiinţei, cunoaşte de-a lungul vieţii perioade de rupere sau perioade de contopire (inflaţie).

În procesele psihice intră în joc libidoul, energia psihică, şi funcţia transcendentală, religioasă, creatoare de simbol pentru a permite funcţionarea unificată conştient- inconştient, Ego – Sine (religuo – a lega). [10 (4,5 ﴿]

Principii ale funcţionării libidoului

l      Principiul echivalenţei:

o creştere a energiei într-o arie a psihicului este dublată de o descreştere a energiei în aria opusă / complementară şi invers. De ex., energia pusă în joc de existenţa unei tendinţe a psihismului conştient spre introversie, este dublată de o luare de energie din activitatea externă a psihismului inconştient.

l      Entropiei:

distribuţia energiei în psihic caută un echilibru sau echilibrare; stadiul ideal, al eului individuat este de echilibru şi nu de lipsă de conflict. Funcţia cheie care asigură acest echilibru în mod natural este funcţia transcendentală.

l      Opuselor:

Hegel: “orice aspect îşi poartă cu sine propria negaţie”

Energia provine din acest continuu joc al opuselor – complementare.

De exemplu: conştient inconştient

l      raţional – iraţional

l      feminin – masculin

l      extravert – introvert

l      naştere – moarte

l      material, biologic – spiritual

l      cauzalitate – sincronicitate, teleologie

l      senzorial – intuitiv

l      gândire logică – sentiment

Unitate Paradoxală

Ideea de unitate în complementaritate, deci în condiţia paradoxală, reprezintă modul cum pot fi concepute forţele opuse în reconciliere. În fizică, principiul lui Heisenberg a incertitudinii: putem măsura fie poziţia, fie momentul particulelor sub-atomice, dar nu pe ambele simultan. În matematică, Goedel, dovedeşte că dacă aritmetica este inconsistentă, atunci este incompletă, iar dacă este completă, atunci este inconsistentă.

Mandala Ca Simbol Al Unităţii

l      sensul sanscrit: “cerc magic”

l      La Jung, simbol pentru întreg şi perfecţiune, simbol al Sinelui: orice punct al cercului poate fi văzut şi ca două forţe în divergere şi, simultan ,

l      ca două forţe în convergere.

l      Cercul, poartă în sine quadratura: echilibru a celor patru părţi sau chintesenţă

Cristos ca Simbol Arhetipal

Cristos ca simbol arhetipal al polarităţilor Sinelui şi astfel o unitate paradoxală, care ne ajută să sintetizăm opusele într-un întreg conceptual. [10 (4,5 ﴿]

De fapt, Jung anticipă încă de la începutul secolului teoria psihanalitică modernă (Klein, Bion) asupra „obiectelor interioare” şi ale relaţiilor acestor obiecte interioare, teorie ce va apare în psihanaliză mult mai târziu. Teoria postulează faptul că în viaţa adultă supravieţuiesc atitudini din copilăria timpurie – perioada infantilă, copilăria propriu-zisă şi adolescenţă, atitudini care aparţin unor stadii diferite de dezvoltare şi care includ intenţii inconştiente faţă de „obiectele” reale şi fantazate, ce ţin de experienţele şi trăirile infantile. .[11 (2 ﴿]

Atitudinile, introversia şi extraversia se dezvoltă timpuriu în viaţa individului şi astfel conchide că sunt constituţionale, înnăscute, congenitale.

Funcţiile şi tipologia

Libidoul la dispoziţia conştiinţei ia o anume direcţie. La introvert, spre interior, la extravert spre exterior. Ne putem imagina acest libido ca pe un cal pe care stă conştiinţa sau eul şi călăreşte cu el spre interiorul sau spre exteriorul fiinţei. Ce face când ajunge la „obiect”, fie el interior sau exterior?

Jung spune că există patru moduri de a percepe sau recunoaşte deplin un obiect:

 1. trebuie să percepem că există ceva şi cum este acel ceva; ceea ce facem prin simţuri. Aceasta este percepţia denumită de Jung prin „senzaţie„;
 2. trebuie să organizăm aceste senzaţii sau să le conceptualizăm; în psihologie termenul utilizat a fost apercepere. Jung denumeşte această funcţie „gândirea„, care ne spune ce este acest obiect. De observat că Jung foloseşte termenul de gândire şi când vorbeşte de capacitatea unei persoane de a se orienta în termeni de cauză şi efect;
 3. odată ce ştim ce este trebuie să evaluăm: să ne decidem dacă ne place sau nu lucrul respectiv, şi facem acest lucru cu „sentimentele„. Dacă simţi o căldură pentru cineva, o faci pentru că îţi place şi, atenţie, îl evaluezi ca atare: „îmi place” sau „nu-mi place”. Nu pentru emoţia în sine;
 4. trebuie să decidem apoi de unde a apărut obiectul sau unde se va duce, pentru care avem nevoie de „intuiţie„. Intuiţia nu este gândire, nu este senzorialitate şi nu este sentiment, deşi este desigur toate trei!

Organizarea funcţiilor şi atitudinilor în perechi de opuse

Aceste elemente, cele două atitudini – orientări şi cele patru funcţii pot fi grupate în perechi de opuse. Gândirea şi sentimentul şi nu poţi să le exerciţi pe ambele în acelaşi timp. Fie gândeşti în termeni de cauză şi efect, fie evaluezi afectiv. Le poţi face una după cealaltă, dar nu ambele deodată. [12 (10-15 ﴿]

Senzaţia şi intuiţia: nu este posibil să percepi ceva cu simţurile şi să ai în acelaşi timp, o intuiţie, o impresie totală despre acel ceva perceput. Dacă ai o impresie totală despre o femeie, nu vei putea în acelaşi moment să dai seama în detaliu de culoarea părului, greutate, înălţime etc.

Al treilea set de opuse este raţionalitate vs. iraţionalitate: senzaţia şi intuiţia sunt denumite iraţionale pentru că ele indică că ceva există şi nu au nimic de a face cu raţiunea, evaluarea raţională. Celelalte sunt raţionale pentru că prin ambele mintea face ceva cu obiectul: îl evaluează în termeni cauză – efect, sau bun – rău.

Fără să teoretizeze expres acest lucru, Jung se referă la senzaţie şi intuiţie ca dezvoltate ontogenetic şi filogenetic mai devreme decât cele raţionale, deci sunt mai primitive.

În măsura în care una sau două dintre ele sunt favorizate, ele devin o deprindere şi individul devine un „tip” de un anume fel! De fapt această „alegere” pare a fi constituţională, dar pare să fie şi determinată de mediu, de familie. De aici, un lung şir de cercetări care au în vedere falsificarea tipurilor şi costurile şi consecinţele pentru creier şi psihic a acestui proces negativ.

Există desigur tipuri intermediare. De obicei un individ are o funcţie preferată dominantă şi una auxiliară, uneori chiar două auxiliare. Aparent nu este posibil să foloseşti a patra la fel de diferenţiat.  [12 (10-15 ﴿]

Funcţie superioară şi funcţie inferioară

Von Franz face o prezentare detaliată a comportamentului funcţiei inferioare (în cap I. Caracterizare generală a funcţiei inferioare, II. Cele 4 funcţii iraţionale; III. Cele patru funcţii raţionale, IV Rolul funcţiei inferioare in dezvoltarea psihică).

La extravert, libidoul conştient curge în mod obişnuit către obiect, dar există o contra-acţiune secretă înapoi spre subiect.

1

EU                  Obiect din realitate

2

La introvert, el simte ca şi când un obiect copleşitor vrea constant să-l afecteze, de care trebuie mereu să se retragă; totul cade asupra lui, este continuu copleşit de impresii, dar este inconştient că el în mod secret împrumută energie psihică de la obiect şi o împrumută obiectului prin extraversia sa inconştientă.

1

Eul                Realitate

2

În a doua situaţie, eul introvertit simte că obiectul îl înspăimântă, apare ca un obiect copleşitor, care vrea mereu să-l afecteze, şi mişcarea eului este de a se retrage mereu de la această acţiune a obiectului, a realului (starea trăită în plan psihic este ca şi când totul cade pe el, este copleşit de impresii). [12 (10-15 ﴿]

Desigur, introvertul are capacitatea de a vedea obiectul (Realitatea), dar are o idee falsă sau inhibată despre el, astfel încât păstrează cât poate distanţa ca şi când obiectul ar fi în sine periculos. Pentru introvert obiectul „trebuie” clarificat, pus la locul lui prin cuvânt, gest propitiatic prin care obiectul devine cognoscibil şi de aceea depotenţat, nu se mai poate comporta rău, ameninţător. În caz contrar avem, la extrem, situaţia în care subiectul introvert se confundă cu o lume de obiecte incognoscibile, conduce spre sinucidere. În context, în terapie, este important ca Eul să fie condus spre un grad / o formă de acţiune, ce să nu fie mereu împiedicată de îndoială şi ezitări.

Figura 1: Dinamica condiţiei eului

EGO

1                                                    2

Câmpul conştiinţei ego-ului

naiv cu trei funcţii                                                                                           3          *

SINE ACTUALIZAT

Câmpul median unde relaţia ego – Sine

nu mai funcţionează automat ci este

doar instrumentală

SINE LATENT

Totalitatea preconştientă cu cele                        1                                                      2

patru funcţii preformate

4                                                          3

*             TENSIUNE

Von Franz, op cit. (p. 144 – 145).

Eul, deşi împrumută mereu energie de la obiect (libido), o dă înapoi mereu obiectului prin extraversia inconştientului. Introversia obiectului la nivelul eului produce o extraversie inferioară, care nu este moderată de Eu, este în schimb purtătoarea Umbrei (şi a altor încărcături inconştiente). [12 (10-15 ﴿]

Un eveniment din realitate – fie negativ, fie pozitiv – poate constela în inconştient contra-funcţia inferioară, respectiv extraversia inferioară. Apoi, prin încărcătura de conţinuturi nediferenţiate, primare, primitive, neumanizate, proiectată pe realitate, se pune baza pentru discordie şi neînţelegere atât interpersonală cât şi în interiorul propriei fiinţe. Esenţa funcţiei inferioare este autonomia; este independentă, atacă, fascinează, eul nu mai este stăpân pe comportament şi nu mai distinge între sine însuşi şi ceilalţi.

Funcţia inferioară este o punte spre inconştient, ţinteşte spre inconştient şi spre lumea simbolică, dar nu putem spune dacă este direcţionată spre interior sau exterior. De exemplu un tip de gândire introvertă are ca funcţie inferioară tipul de sentiment extravert – mişcarea sa va fi spre lumea obiectelor exterioare, ceilalţi oameni, dar astfel de oameni vor avea un înţeles simbolic pentru persoană, fiind purtători ai simbolurilor inconştientului. Înţelesul simbolic al inconştientului apare în exterior, ca o calitate al obiectului exterior [12 (10-15 ﴿]

De exemplu, dacă o persoană introvertă, cu modul obişnuit de a introiecta, spune că nu are nevoie să telefoneze lui X, ea pune în joc inconştient tocmai simbolul animei şi de aceea persoana reală nu are importanţă, doar se întâmplă ca proiecţia să cadă asupra sa; astfel, niciodată nu va ajunge la capătul funcţiei sale inferioare; el nu o va asimila niciodată ca pe o problemă pentru că sentimentul unui tip de gândire introvertă este în general autentic extravert. Un introvert, care vrea să asimileze funcţia sa inferioară, trebuie să intre în relaţie cu obiectele exterioare, păstrând în minte mereu faptul că ele sunt simbolice – nu trebuie să tragă concluzia că ele sunt doar simbolice, de care te poţi dispensa (truc pe care introverţii adesea îl joacă cu funcţia lor inferioară).

La extraverţi se întâmplă acelaşi lucru, dar cu sens invers: direcţia libidoului conştiinţei este spre obiectul din exterior, în timp ce inconştientul prezintă o introversie inferioară, respectiv, îşi extrage în secret energia de la obiect.

De aceea nu trebuie să spunem că funcţia inferioară este întotdeauna direcţionată spre interior. Putem însă spune că funcţia inferioară este direcţionată spre inconştient, fie că apare în exterior sau interior, şi este întotdeauna purtătoarea unor trăiri simbolice, care vin din interior sau exterior.

Este inadaptabilă şi primitivă, vulnerabilă şi tiranică – mulţi, când este atinsă, devin extrem de copilăroşi; nu suportă nici cel mai mic criticism şi mereu se simt atacaţi.

O altă trăsătură este legată de o enormă cantitate de emoţionalitate legate de procesele în care se manifestă funcţia inferioară. Tărâmul funcţiei inferioare este o mare concentrare de viaţă, deci oamenii care se întorc spre aceasta vor descoperi un nou potenţial de viaţă. Totul în acest tărâm devine excitant, dramatic, plin de posibilităţi pozitive şi negative; există o tensiune enormă şi lumea este re-descoperită prin această a patra funcţie. Aduce o renaştere, o reînnoire a vieţii, dacă cineva ajunge până la tărâmul ei. [12 (10-15 ﴿]

Conţinuturile inconştiente apar în exterior, prin  intermediul funcţiei inferioare

În cazul extravertului, acest conţinut inconştient apare adesea în interior, fie ca viziune, fie ca fantasmă. Extraverţii, când ajung la situaţia de a fi dominaţi de funcţia inferioară, au o relaţie mai pură cu interiorul decât introverţii; au o relaţie „naivă” şi autentică cu faptele interioare, pentru că pot avea o viziune, dar în acelaşi timp pot să o ia în serios – să creadă autentic – în totalitate.

La introverţi, relaţia este mai puţin directă; introvertul este mereu distorsionat de umbra sa extravertă, care mereu aruncă o îndoială în raport cu orice trăiri.

Deci, dacă un extravert, care în introversia sa inferioară, va fi în mod special autentic şi profund; de aceea extraverţii şi vorbesc cu mândrie despre „cât de introvert sunt”! Ei pot avea o introversie mult mai copilăroasă, mai naivă şi pură, cu adevărat autentică.

Un introvert, dacă se trezeşte în extraversia sa inferioară poate ajunge să transforme viaţa într-un festival simbolic mai bine decât un extravert. El poate da vieţii exterioare un înţeles profund simbolic şi să fie dominat de sentimentul vieţii ca festin magic.Putem vorbi de „asimilarea funcţiei inferioare”?

La nivelul eului, în ordine ontogenetică, prima este asimilată funcţia care va deveni funcţia dominantă sau principală; apoi, datorită inadecvării funcţiei principale pentru realizarea mai adecvată a procesului de adaptare la real, odată cu enantiodromia sau mai devreme, are loc asimilarea unei a doua funcţii din perechea de complementare opuse; respectiv una dintre funcţiile din perechea a doua, complementară. În timp, conştiinţa în evoluţie se poate forma prin asimilarea funcţiei complementare celei auxiliare, deci integrează şi umanizează treptat o a treia funcţie. În cele mai fericite cazuri putem avea un maxim de trei la dispoziţia eului. [12 (10-15 ﴿]

Pasul al IV-lea nu va consta în adăugarea celei de a IV-a funcţii, pentru că, odată cu „asimilarea acesteia, ar trebui să fie asimilat întregul inconştient, refăcându-se unitatea originară. Deci, nu există o a IV-a funcţie în partea superioară a psihicului”

Când funcţiile se dezvoltă în câmpul conştiinţei, prima este cea care devine funcţia principală a eului cu sarcina de a organiza câmpul de conştiinţă. Eul o utilizează în principal în acest scop. Încet, complementar şi compensativ apare o a doua funcţie şi, treptat, o a treia. Dacă este forţată apariţia şi stăpânirea celei inferioare, întreaga structură psihică ar colapsa; cu cât se trage în sus mai puternic de ea, cu atât nivelul decade. Putem să ne forţăm să ne organizăm la un examen  în funcţie de „gândire ca funcţie inferioară, sau în alte situaţii de viaţă, dar doar într-o anumită măsură şi doar aducând-o într-un material convenţional, împrumutat. Altminteri, funcţia inferioară este contaminată cu inconştient şi rămâne astfel indiferent ce am face.

În aceste condiţii, actualizarea apare doar ca virtualitate: integrarea a celei de a IV-a funcţii ar conduce spre o nouă condiţie psihică, al V-le, chintesenţa.

Se poate însă produce un stadiu intermediar, între cele două nivele, o condiţie unde nimic nu este nici gândire, nici simţire, nici senzaţie, nici intuiţie: apare ceva nou, o atitudine complet diferită, în care persoana poate folosi toate şi nici una dintre aceste funcţii distinct: condiţia Sinelui actualizat, sau a Eului înţelept. Este o condiţia în care ar însemna posibilitatea ca acest stadiu să intermedieze între Sine – realitatea interioară potenţială şi Realitatea exterioară, în care să-şi găsească sensurile spiritualizate acele conţinuturi virtuale ale originii. [12 (10-15 ﴿]

Toate complexele conţin aspecte ale atitudinilor şi funcţiilor, care au fost excluse sau au fost inhibate din reprezentarea conştientă de atitudinea, care este dominantă şi de funcţia dominantă a eului. [13 (2-7 ﴿]

De obicei, o atitudine este dominantă – extra- sau introversia – şi ea este exprimată prin una dintre cele 4 funcţii. Adesea, funcţia auxiliară va reprezenta atitudinea opusă. Perechea dominantă – auxiliară: sunt funcţiile prin care eul face faţă existenţei, lumii. Celelalte vor rămâne cel mai probabil în mare măsură inconştiente şi sunt purtătoarele atitudinilor opuse celor ale funcţiilor superioare, formând un sistem de verificări şi echilibrări.

Cea mai puţin dezvoltată funcţie, cea inferioară, este cea opusă – complementară celei dominante şi este în mod special capabilă să existe în formă arhaică şi adesea este reprezentată de anima – animus. Deci, când apar stări de posesie de către anima – animus, ca în majoritatea stărilor de tip borderline, este activată această funcţie inferioară şi produce încercări de adaptare izbitor de inferioare, ce adesea au un caracter compulsiv, psihotic. În asociere cu astfel de stări, care izbucnesc total, se poate observa operarea funcţiei inferioare. [13 (2-7 ﴿]

Se poate considera că un sindrom psihotic exprimă funcţia inferioară. Depresiile severe apar frecvent la persoane care vor să se realizeze la nivele înalte şi sunt adesea expresia unei funcţii sentiment inferioare, care este excesiv de evaluativă (judicativă).

Desigur, nu numai tipurile gândire dezvoltă depresii, sau tipurile sentiment paranoia. Sindroamele par să reflecte tulburări ale unor funcţii diferite, mai puţin organizate şi astfel potenţial ele pot apare la orice persoană care, dintr-un motiv anume, a trăit o dificultate particulară cu funcţia respectivă, indiferent de care funcţie este dominantă în mod normal. De ex. chiar un tip senzaţie poate trăi o „senzaţie inferioară” sub impactul intoxicării cu droguri şi renunţării.

Cu toţii trăim dificultăţi uneori cu cealaltă parte a eului nostru – umbra atitudinală a funcţiei superioare. Această umbră are o atitudine opusă – extra- vs introversie – faţă de atitudinea normală a funcţiei.

Indică felul cum funcţia superioară este compensată în mai multe moduri de către alte funcţii care sunt exprimate printr-o atitudine opusă de cea dominantă (extra vs. intro). Funcţia dominantă este vulnerabilă, dar poate fi şi ajutată de astfel de compensaţii. [13 (2-7 ﴿]

De exemplu, intuitivul extravert are o gândire introvertă ca auxiliară şi care îl ajută: cu ajutorul ei poate să dea sens naturii problemei pe care o are cu umbra sa intuitiv introvertă.

Este de asemenea ajutat de anxietate – care apare datorită activării senzaţiei sale introverte inferioare, care se ocupă de ceea ce este real în trăirile sale şi ale altor oameni. (Umbra) intuiţia introvertă, care iniţial punea o astfel de ameninţare pe punctul său de vedere, ajungea în final să-l păzească de uni-dimensionalitatea inflaţionată a perspectivei sale naturale extravert intuitive care, neverificată, purta posibilitatea încorporată de a se purta grosolan – să trateze cu asprime – materialul inconştient al altor oameni căutând posibilităţi intuitive de realizare în realitate – pauza defensivă dată de intuiţia introvertă opozantă îl ajuta să-şi reamintească că adesea, un astfel de material este cel mai bine să fie doar conţinut şi susţinut.

Relaţiile dintre aceste funcţii complexe, care menţin balanţa şi integritatea personalităţii apar:

 • funcţie superioară  – eul intuiţie extravertă
 • umbra opusă ca atitudine         intuiţie introvertă
 • funcţia auxiliară   – eul gândirea introvertă
 • funcţia inferioară  – anima senzaţia introvertă.

E. Erickson vorbea în 1956 de alegerea unei personalităţi „negative” când are loc identificarea cu personalitatea opusă, pentru că Umbra care a înlocuit funcţia superioară operează în scopul de a se opune, a se apăra de alţii. [13 (2-7 ﴿]

Personalităţile opuse pentru diferite tipuri

 • tipul funcţiei superioare          umbra „personalităţii opuse”
 • sentiment introvert              sentiment extravert
 • intuiţie introvertă                intuiţie extravertă
 • gândire introvertă               gândire extravertă
 • senzaţie introvertă              senzaţie extravertă
 • sentiment extravert             sentiment introvert
 • intuiţie extravertă               intuiţie introvertă
 • gândire extravertă              gândire introvertă
 • senzaţie extravertă             senzaţie introvertă

Manifestările personalităţii opuse, de „umbră” în termeni tipologici.

 • Intuitivii extraverţi sunt suspicioşi, renunţă, sau prea excitabili datorită intuiţiei introverte.
 • Tipul cu sentiment normal introvert, este de aşteptat să prezinte o umbră cu trăsăturile sentimentului extravert, fie depreciind şi evitând pe ceilalţi, fie prea entuziast, nu-i pasă de graniţe, excesiv de doritor de a le place.
 • Gândirea introvertă se poate manifesta ca dogmatică, intolerantă, sau renunţând datorită unei temeri iraţionale de a-şi impune ideile asupra altora aspecte care intervin datorită umbrei, gândirea extravertă.
 • Tipul de senzaţie introvertă, tinde să aibă o senzaţie compulsivă, hipomaniacală sau excesiv de anxioasă, senzaţie extravertă.
 • Sentimentul extravert, prezintă uneori, în contrast clar cu agreabilitatea de bază, un sentiment paranoid, sau hipersentimental – sentimentul introvert, cu încăpăţânare, tendinţa de a controla şi de a cere de la ceilalţi.
 • Intuitivii introverţi sunt uneori intruzivi, impulsivi sau excesiv de descurajaţi când intră în joc intuiţia extravertă.
 • Gândirii extraverte, care normal comandă şi conduc, i se poate suprapune o gândire introvertă care acţionează prin deprimare sau este uscată şi defăimătoare.
 • Senzaţia extravertă poate dezvolta o tendinţă, prin senzaţia introvertă, de a culege compulsiv detalii sau de a urmări senzaţiile corporale obsesiv de dragul acestor senzaţii, precum senzoriali introverţi plini de furie.

Funcţia din umbră este inferioară, plină de posibilităţi reprimate sau nedezvoltate, deci caracterul acestor manifestări poate apare negativ sau plin de energie reprimată şi greu de controlat. De multe ori o energie negativă se exprimă prin mânie, furie, teamă, nesiguranţă, inferioritate – vs. superioritate. Alteori, prin conduite debordând de energie ce nu poate fi controlată – manifestări hipomaniacale sau compulsive, entuziasm de necontrolat, euforie, etc.

Identificarea cu personalitatea opusă conduce la manifestarea şi „alegerea” unei personalităţi negative (E. Erickson, 1956). [13 (2-7 ﴿]

 1. Funcţia Umbrei a înlocuit funcţia superioară. Scopul nu este de a relaţiona şi coopera cu ceilalţi ci, invers, să se opună şi apere împotriva altora.
 2. Personalitatea din umbră va cuprinde adesea elemente contrasexuale . Astfel, multe situaţii de aparente posesii Anima / Animus – femeia cu manifestări agresive, bărbatul cu manifestări de „viperă” – se dovedesc a fi identificării cu personalitatea opusă.
 3. Astfel de identificări sunt frecvente la cei care se simt constrânşi să-şi apere poziţia. Situaţii de acest gen sunt răspândite mai ales în grupurile subculturale, care se luptă cu atitudinile opresive ale culturii, care înglobează aceste subgrupuri. De ex. un bărbat care îşi recunoaşte deschis apartenenţa la homosexualitate într-o cultură homofobă. În astfel de condiţii, trăsăturile care ies în evidenţă, deşi opoziţionale, sunt relativ adaptative faţă de cele care caracterizează cazurile cu adevărat patologice de posesie de către arhetipul funcţiei inferioare. Ele alterează caracterul, dar nu vor interfera cu majoritatea funcţiilor eului.
 4. Tind să fie mai uşor de abordat şi luat în analiză pentru că eul este intact, suficient de intact pentru a asculta de o confruntare autentică (în stările de posesie, datorită acţiunii funcţiei inferioare, personalitatea este tulburată profund şi de asemenea, funcţiile normale ale eului).

În „Simboluri ale transformării libidoului„, Jung se referă la cele două moduri de gândire: Gândirea direcţionată şi gândirea fantastă: prima este gândirea eului, lineară şi prin care rezolvă probleme; a doua este spontană, fără efort pentru că eul nu este implicat: cele două moduri de gândire aparţin a două centre de activitate voliţională. Eul ca centru al gândirii direcţionate; Sinele, ca centru al inconştientului, ca sursă voliţională a gândirii fantaste.

Nu folosim termenul de „gândire” în sensul strict, de funcţie cognitivă, ci mai degrabă denotă cele două nivele ale reglării libidoului: cel conştient prin care rolul eului este de a diferenţia lumea, cu un efort care ţine de direcţionarea atenţiei psihice spre procesul de diferenţiere; cel inconştient, prin care atenţia psihică este direcţionată spre realizare şi compensare în termeni psihici a ceea ce nu a fost realizat, pus în realitate. [13 (2-7 ﴿]

Gândirea activă produce concepte; gândirea pasivă, a fanteziei, produce imagini. În „Simboluri ale transformării”, C.W. 5, Jung exprimă de la început această diferenţă între activ şi pasiv, între ancestral şi gândirea conştientă. În cap. 2 par. 4, „Două moduri de gândire. Concept şi imagine”; vorbeşte despre faptul că în timp ce conceptele aparţin gândirii active ca activitate specifică a conştiinţei, imaginile aparţin gândirii pasive, şi ţin de activitatea inconştientului şi fanteziei.

În mod esenţial, psihicul uman apare ca un mecanism energetic, libidoul fiind energia psihică.

De exemplu, mergând în sens invers, de la ego spre profunzimi, se pot distinge 4 entităţi separate: animus, imago-ul paternal, arhetipul patern şi Imaginea lui Dumnezeu, sinonimă Sinelui. Dacă listăm din perioada infantilă spre perioada adultă, secvenţa este inversată: se începe cu imaginea lui Dumnezeu, apoi dinamica este spre arhetipul patern, apoi spre imagoul patern, în final spre animus.

Imago paternal: se referă la reziduurile depozitate în inconştientul personal ca rezultat al experienţei personale (trăiri) cu un tată sau cu un surogat de tată; imagoul patern este un fel de încarnare personalizată a arhetipului patern, o versiune umanizată care va lua calităţi specifice. Dacă este în particular negativ, atunci calităţile negative vor fi întărite; dacă este în particular pozitiv, vor fi întărite cele pozitive. Oricum va fi unidimensiunal – uni-tendinţă, atâta vreme cât toţi oamenii au această calitate de uni-tendinţă şi nu va reflecta în totalitate arhetipul, ci îl va întrupa – pune în viaţă – doar parţial. [13 (2-7 ﴿]

Indivizii femei încep iniţial cu imaginea lui Dumnezeu, care foarte încet începe să se diferenţieze mai întâi în feminin şi masculin şi apoi, ulterior, în componente personale, dinamica fiind de la imaginea lui Dumnezeu, a zeului, spre arhetipul patern şi apoi spre imagoul patern.

Odată cu pubertatea, entitatea masculină se diferenţiază mai departe şi începe să abordeze indivizii de aceeaşi vârstă, începând să se diferenţieze calităţi ale masculinităţii de aceeaşi vârstă faţă de masculinitatea paternală: această dezvoltare pune în joc o multitudine de factori complicaţi interiori şi exteriori.

Dacă avem o personalitate slab coagulată, constelarea unei puternice proiecţii a animusului poate deschide drumul înapoi spre imaginea lui Dumnezeu – ea produce o imagine cosmogonică, privind o zeitate creatoare, zeitatea primordială. [13 (2-7 ﴿]

Bibliografie

 1. Jung C. G., Opere complete 14/1, Mysterium Coniunctionis,

p (16,34,35,37,52,75,140,233), trad. Dana Verescu Ed. Trei, 2005, Bucureşti

 1. Jung C. G., Opere complete 14/2, Mysterium Coniunctionis, p (79), trad. Daniela Ştefănescu  , Ed. Trei, 2006,Bucureşti
 2. Jung C. G., Opere complete 17, Dezvoltarea personalităţii,

p (209,210,211,212,213,214,215,218,220), trad.Viorica Nicşcov,Ed.Trei, 2006 , Bucureşti

 1. Jung C. G., Opere complete 2 ,Psihologia fenomenelor oculte, p (105,106) Ed. Trei ,trad.Dana Verescu, 2004, Bucureşti
 2. Jung C. G., Opere complete 3, Psihogeneza bolilor spiritului,

p (49,60,206,207,221,224,225,), trad.Dana Verescu, Ed. Trei, 2005, Bucureşti

 1. Jung C. G., Opere complete 4, Freud şi psihanaliza, p (366,367,370,379,380,385), Ed. Trei, trad. Daniela Ştefănescu,2008, Bucureşti
 2. Jung C. G., Opere complete 7, Două scrieri despre psihologia analitică, p (352) , trad.Viorica Nicşcov, Ed. Trei, 2007, Bucureşti
 3. Jung C. G., Opere complete14/3, Mysterium Coniunctionis, p (163) Ed. Trei ,trad.Dana Verescu, 2006, Bucureşti
 4. Minulescu Mihaela, Chestionare adresate tipologiei personalităţii, în Sinteze anul II, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2004, Bucureşti,
 5. Minulescu Mihaela, Curs 1. Structura şi dinamica psihică; Fundamente de psihologie analitică, p (4-6)
 6. Minulescu Mihaela, Curs 2. Cercetării timpurii. Complexele: Normalitate şi patologie: Fundamente de psihologie analitică , p (2)
 7. Minulescu Mihaela, Curs 3. Conştiiţa şi dinamica libidoului: Structura şi dinamica psihică: Fundamente de psihologie analitică,  p (10-15)
 8. Minulescu Mihaela, Curs 4. Rolul tipurilor psihologice în condiţia nevrotică: Psihopatologia din perspective tipurilor. p (2-7)
 9. Minulescu Mihaela, Curs 5. Rolul tatălui în dezvoltarea individuală. Problema miturilor: arhetip, complex, funcţionarea eului.
 10. Minulescu Mihaela, Curs I X. Evaluarea tipologică a personalităţii. Inventarul tipologic de personalitate Myers –Briggs, Metode şi tehnici avansate în psihodiagnoză.
 11. Minulescu Mihaela, Indicatorul de tipologie Myers –Briggs privind stilurile apreciative.MBTI; formele G&F, Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Ed.Garell Publishing House, 1996, Bucureşti,
 12. Minulescu Mihaela, Inventarul de personalitate Myers –Briggs, Psihodiagnoza                            Modernă,Chestionare de personalitate, Ed Fundaţiei România de Mâine 2004, Bucureşti,
 13. 18. Minulescu Mihaela, Psihologia copilului mic: ghid pentru copii cu mămici mici,p 303,304 Ed. Psyche, 2007, Bucureşti
 14. Minulescu Mihaela, Tipologia jungiană în analiză, în Introducere în analiza jungiană, Ed. Trei, 2001, Bucureşti.
 15. Myers –Briggs I., McCaulley M.H., 1985, Manual: a guide to the developement and use of the MBTI, C.P.P., Pală Alto
 16. Patricia Hedges, Personalitate şi temperament.Ghidul tipurilor psihologice, Ed. Humanitas ,2002,, Iaşi
 17. Singer, June şi Loomis, MaryThe Singer-Loomis Inventory of Personality – Manual, Consulting Psychologists Press, Inc., California
Reclame

Ultimul Quadrant – Ultima baliza luminoasa spre 2012 ianuarie 11, 2010

Posted by MARIA NANU in Diverse.
add a comment

*În urmãtorii ani terestri, multe suflete vor experimenta dureri fizice, ce nu apartin acestei vieti. Prin aceasta vreau sã spun cã nu vor rezona cu aceastã viatã, ci cu vietile trecute. Energia Centurii Fotonice, aduce la suprafatã multe probleme de sãnãtate ce nu pot fi diagnosticate sI explicate.**
Majoritatea acestor probleme de sãnãtate vor fi însotite de dureri. Sufletul va experimenta durerea, dar doctorii sau profesionistii ce lucreazã în domeniul sãnãtãtii, nu vor gãsi nimic manifestat din aceastã reîncarnare. Durerea va fi acolo, dar când vor fi fãcute testele necesare, inclusiv scanãri cu raze-x, nimic anormal nu va putea fi vãzut în zonele respective.
Câteodatã, vor exista simptome fizice de boalã, cum ar fi bube, pete, etc., urmare a furiei simtite în altã viatã ce vine acum la suprafatã, dar de cele mai multe ori va fi doar durere fãrã a putea fi identificatã sursa la testele medicale. Letargie, depresie si senzatia lipsei de energie, pot fi deasemenea printre aceste simptome.
Energia transmisã în planul terestru acum si în urmãtorii 7 ani terestri, este proiectatã pentru a aduce la suprafatã energiile vechi – energii ale vietilor trecute – ce au fost stocate la nivelul memoriei sufletului, de multe reîncarnãri. Unele suflete vor experimenta în multe ocazii, dureri si disconfort localizat evident în multe pãrti ale corpului uman, nu doar într-un singur loc. Aceasta se datoreazã faptului cã ei au energie ce trebuie îndepãrtatã si care provine din multe încarnãri, si au ales sã facã acest lucru în timpul acestei vieti pãmântene.
Planul terestru trece printr-o perioadã de transformãri uriase. Vechea Energie este curãtatã si îndepãrtatã, iar Noua Energie este adusã.
Din cauza lipsei de interes a oamenilor si lipsei de educatie în ceea ce priveste ceea ce se întâmplã în planul terestru în aceste vremuri, acestia nu vor întelege adeseori ce se întâmplã cu ei. Aceasta se întâmplã în mod special în momentele când energia vietilor trecute este adusã la suprafatã. Cei ce au cunostintele necesare datoritã educatiei primite, vor fi capabili sã înteleagã ce se întâmplã. Planul terestru încearcã sã asiste umanitatea pentru a se muta în vibratie, pentru a facilita sufletelor de a muta spiritualitatea lor în planuri de constientã mai înalte.
Puteti sã vã întrebati, asa cum multi dintre voi o veti face, „Dar de ce ne este datã durerea? De ce se permite ca acest lucru sã se întâmple?”
Nu noi facem acest lucru. Acest lucru este creat de energiile de pe si dimprejurul planului terestru de acum, ce sunt proiectate pentru a asista umanitatea în procesul de înaintare. Pentru acele suflete ce nu au experimentat curãtirea pe parcursul vietilor trecute, acest fapt poate avea efecte intensificate. Acele fiinte ce au lucrat pe ele în trecut, care au lucrat si au asistat sufletele lor în procesul de înaintare, nu vor avea probleme, dar majoritatea vor avea. Cu cât mai mult nu v-ati debarasat de ceea ce existã în memoria sufletelor voastre, cu atât mai mult veti avea de a face cu acest fapt. Dacã sunteti unul din acele suflete ce experimenteazã aceste fenomene, nu disperati si nu vã lãsati cuprinsi de teamã.
Cãutati un vindecãtor alternativ, sau un vindecãtor energetic sau un terapist ce lucreazã pe vietile trecute. Lãsati-i sã vã cunoascã problemele si începeti munca de curãtare a vechilor energii din corpul vostru.<http://alchimie. spirituala. net/>
S-ar putea sã aveti disconfort pentru o perioadã de timp, dar odatã ce aduceti la suprafatã si eliminati energiile, acest lucru va fi fãcut pentru totdeauna. Odatã ce a plecat, veti fi capabili sã vedeti multe lucruri pe care înainte nu le puteati vedea. Blocajele ce existau acolo de multe
reîncarnãri, nu vor mai fi, iar sufletul va fi capabil sã vibreze la un nivel mai înalt de energie si constientã. Aceasta va usura procesul de experimentare si vedere prin iluziile planului terestru, iluzii ce sunt create de cãtre Sinele egotic.*

Ultimul Quadrant – Ultima baliza luminoasa spre 2012

Ultimul Quadrant – Ultima baliza luminoasa spre 2012

De la Gruppul ESPAVO

(16 Dec. 2009, prin Steve Rother)

De la Steve: Omenirea intreaba Grupul despre ce va fi in 2012. Umanitatea a crezut mereu ca decembrie 2012 ar fi o data importanta pentru omenire, in acest proces al tranzitiei, dar, in esenta, foarte putine vor avea loc in ziua respectiva. Ceea ce trebuie sa se schimbe are insa loc in perioada premergatoare sfarsitului de an 2012. Cele mai multe dintre schimbari nu par a fi sesizate de oameni desi procesul exista.
Anul 2010 a inceput etapa finala a trasformarilor de pana in 2012. In urmatorii trei ani, energia planetei si caracteristicile ei vor fi stabilizate si vor ramane valabile pentru urmatorii 1000 de ani. Grupul Espavo a comunicat despre numaratoarea inversa sustinand ca fiecare punct de declansare ar trebui sa fie sarbatorit. Incepand cu 2001, schimbarile enegetice au loc prin dechiderea unor portaluri precum 01.01.01 sau 02.02.02 (deschis in
Toronto, Canada). Inceputul cuadrantului final va fi celebrat prin portalul 10.10.10., cand este planificat ca ceva special sa se produca. Acest portal va face o diferenta clara fata de ceea ce are loc pana atunci.

SALUTARI DE ACASA !

Exista un motiv pentru care voi ati ales sa va aflati pe Pamant, in acest moment critic. Multi dintre voi au adus pe Pamant informatii care a fost foarte utile pentru parcurgerea acestei perioade deosebite si destul de dificile. Multi dintre voi cred ca va avea loc o schimbare totala, in anul 2012 si acest motiv i-a determinat sa aleaga sa fie prezenti pe Pamant, martori ai acestor evenimente. Multi dintre voi au anticipat o cumpana majora in anul 2000 si acesta a fost un alt motiv pentru care ati dorit sa fiti prezenti. Nimeni nu v-a impus alegerea, voi ati dorit-o! Sunteti aici, la locul potrivit, la momentul potrivit, pentru a face ceea ce v-ati propus sa faceti. Multi dintre voi inca nu au aflat motivul pentru care au dorit sa fie prezenti pe Pamant, acum. Oamenii sunt atat de amuzanti! Voi puneti intrebari dar veniti cu idei de Acasa si le extrapolati la situatia de pe Pamant.
Sa vorbim despre suprapunerea timpului pe planeta voastra, pentru ca aceasta problema se va impune critic in urmatorii trei ani. Aceasta perioada de timp devine foarte importanta.
Dupa cum stiti, am vorbit o perioada de timp despre numaratoarea inversa, pana la ascensiune. La inceput totul parea ca o gluma cosmica. S-a considerat initial ca anul 2012 va a fi sfarsitul planetei si sfarsitul istoriei inregistrate. In consecinta, intentiile voastre au fost sa va mutati in spatiul unei dimensiuni superioare, cea de a cincea, si sa va creati acolo un Nou Pamant. Noi am apreciat ca acest plan va emana din dorinta si mintea voastra. Temerile voastre asupra a ceea ce se va intampla in 2012 au fost corecte. Aceasta corespundea cu vechile scrieri referitoare la anul 2012, unde se vorbeste despre sfarsitul Pamantului. Procesul a demarat intr-o oarecare confizie asupra aceea ce urma sa se intample; a aparut multa frustrare, manie si teama pe planeta, atat la fiecare uman cat si in ceea ce priveste Pamantul, ca entitate. Aceasta stare a produs multa energie cu anumite vibratii, energie care a fost absorbita de sistemul planetar si aceasta a provocat dificultati prin modificarea modelului meteorologic, seismic, inclusiv activitatea vulcanica.
Manifestantiile au fost evidente mai ales in mijlocul Oceanului Pacific, asupra carora noie am atentionat cu multi ani in urma. Noua Lemurie se ridica la suprafata si aceasta va aduce schimbari in relieful planetei.
Prevedem repetarea cataclismului care a avut loc in mijlocul Oceanului Pacific. Acesta va avea un impact foarte mare asupra restului planetei. El va deschide noi portaluri si in acel moment multe dintre credintele umanitatii se vor narui. Aceste evenimente trebuie sa aiba loc pentru a putea face saltul evolutiv spre nivelul urmator. Ce inseamna aceasta ? Multi isi vor parasi corpul fizic. Inseamna ca totul se va produce dintr-o data? Nu.
Credeti-ne cand spunem ca evolutia omenirii nu mai poate continua ca pana acum. Umanitatea a trait in dualitate, unde a existat mereu binele si raul. In dimensiunea catre care va indreptati nu va mai exista ‘’bine’’ si ‘’rau’’. O mare parte din modificarile ce urmeaza sa se produca vor deschide noi posibilitati pentru fiinata umana, posibilitati de care nu ati mai beneficiat pana acum in intreaga istorie a omenirii..

Quadrant final – un miracol Nou

Perioada 2010- 2012 reprezinta quadrantul final a ceea ce urmeaza sa experimentati pe Pamant, in vechea energie. Ati trait doar o parte din evenimentele majore prevazute a avea loc pe planeta voastra. Procesul evolutiv inceput va continua.
Permiteti-ne sa va dam o explicatie dintr-o alta perspectiva. Multi dintre voi ne-au intrebat ce anume se va intampla in anul 2012. Voi, inca oameni ai momentului, interpretati diferit evenimentul cosmic destul de apropiat. Unii dintre voi cred ca va fi pe data de 21, la solstitiul de iarna. Altii cred ca 1 sau 11 sau 12 sunt datele corecte. Mai corect ar fi sa luati in considerare acea data asupra careia va veti concentra ca majoritate. Dar, sigur aceasta adevarata minune se va produce si va reprezenta cel mai mare miracol colectiv din istoria umanitatii.
Exista inca parti (aspecte) ale voastre care vor trebui recuperate, pentru a va intregi fiinta voastra totala. Aceasta reintegrare nu este identica pentru toti umanii (se face referire la faptul ca aspectele de recuperat se afla in locatii si dimensiuni diferite, ca rezultat al periplului fiecarui suflet in lunga sa existenta in cosmos. N.M.) Procesul reintregirii a inceput ; el se va desfasura si incheia in ultimii patru ani care au mai ramas, pana in 2012, cand Pamantul va ocupa un alt amplasament in cosmos. Concluzia este ca inca nu se pot face precizari exacte asupra momentului declansarii evenimentului cosmic anuntat. Micii zei ai Pamantului isi vor recuperea abilitatile de co-creare, in primul rand ca forta creatoare colectiva. Determinanti vor fi urmatorii trei ani, care vor reprezenta cheia finalizarii procesului.
Noi am mai vorbit despre holograma Pamantului creata de gandurile umanitatii. Ca si noi, voi sunteti dumnezei, si, deci, cand Dumnezeu emite un gand, acest fascicul de lumina se raspandeste in spatii. Voi purtati gandurile unui dumnezeu, acel dumnezeu care sunteti. Cand gandurile acestor multi dumnezei rezoneaza, se formeaza un fascicul extraordinar de puternic de energie care creaza o minge energetica enorma, numita holograma. Concentrarea aceasta de energii, similare ca domeniu de vibratie, are un impact puternic asupra vecinatatilor, de unde atrage alte noi energii. Acest proces de creare a stat si la baza formarii Pamantului ca planeta.
Holograma Pamantului este o reprezentare tridimensionala de lumina. Pentru noi, notiunea de „lumina” are o semnificatie mai ampla, decat in rationamentul vostru. Holograma nu trebuie privita ca o constanta ci in permanenta modificare astfel ca prezenta holograma a Pamantului nu mai seamana cu cea originala, de la nasterea si formarea planetei. In aceasta perioada, a ultimilor patru ani, holograma originala a Pamantului va reveni si se va suprapune peste cea actuala. Aceasta inseamna ca nu va trebui sa va faceti griji in legatura cu aceasta suprapunere? Va fi creste negativitatea pe Pamant? Aceaste intrebari vi le adresam voua deoarece voi aveti mai multa cunoastere in ceea ce priveste viata pe Vechiul Pamant si trecerea la Noul Pamant. Noul Pamant este proiectul vostru, care se va naste din aspiratiile si gandurile voastre de milenii.
Trecerea la Noul Pamant nu se va face intr-o singura zi, dar acea zi de inceput este foarte aproape. Majoritatea dintre voi lucreaza, fara a constientiza aceasta, la formarea Noului Pamant, si la aceasta opera sunteti ajutati si de fratii vostri raspanditi in multe zone ale cosmosului si in multe dimensiuni. De fapt, despre crearea Noului Pamant se vorbeste si in Biblia voastra, cu toate modificareile si interpretarile care i-au fost aduse de oameni interesati.
Doua instrumente ale schimbarii.
Exista doua concepte importante despre care vom vorbi. Aceste vor fi incredibile instrumente care va vor ajuta in aceasta perioada de tranzitie. Despre primul am mai pomenit mai sus: cea de a 12-a dimensiune. Voi aveti, ca fiinta globala, 11 planuri in care existati, dar un singur loc de perceptie. Acest punct de perceptie este dimensiunea dvs. a 12-a.
Omul are abilitatea de a deplasa cu usurinta acest punct de perceptie. Deplasarea punctului de perceptie se face prin constient. Orice focalizare pe un alt punct aduce in constient un alt camp de perceptie, o alta realitate (Nota : cine este interesat sa aprofundeze acest subiect, poate gasi detalieri in cartea FOCUL LAUNTRIC a lui Carlos Castaneda, capitolele ,,Punctul de asamblare’’ si ,,Pozitia punctului de asamblare’’,ed.Rao,1999 – N.M.). Prin deplasarea punctului de perceptie se pot accesa alte lumi. In mod obisnuit, omul ramane concentrat intreaga viata pe un singur punct, necunoscand ca exista si alte planuri la care ar putea avea acces cu usurinta. Totul este o chestiune de vibratie. Cand iti spui :’’nu sunt destul de bun pentru a face aceasta ‘’ atunci, frecventa ta de vibratie va scadea si, cu adevarat, nu vei putea atinge acel obiectiv la care tanjesti. Conditia esentiala pentru a reusi este sa renunti la judecata ca nu se poate. Aveti incredere in procesul transformarii voastre, fara a va crampona de experienta altora sau a voastra, de pana atunci.
Al doilea instrument care va poate asigura schimbarea este intalnirea si contopirea cu Sinele vostru Inalt. Nu este ceva imposibil de obtinut. Ridicati-va nivelul de perceptie prin cresterea atentiei la tot ceea ce se intampla in jurul vostru si incercati sa fiti mereu prezenti in momentul de ACUM. A fi prezewnt in ACUM nu este o vorba goala. Insistand sa va plasati in acest mement, fara indarjire, cu calm si incredere, veti simti, in timp, diferenta. Linistiti-va mintea prin respiratii profunde si plasandu-va intr-un mediu care sa nu va conturbe.
Vom face urmatoarea analogie in ceea ce priveste perioada de timp care a mai ramas umanitatii.In primii trei timpi ai acestui quadrant, asteptati nerabdatori sa apara un avion care ar urma sa aterizeze. Dupa ce nava apare in orizontul aeroportului, incepe derularea timpului pentru pregatirile de aterizare (scaderea treptata a altitudinii, punerea centurilor de siguranta, alinierea navei pe directia pistei). Ultimul timp este rezervat aterizarii propri-zise. Nava ,,Pamant’’are si ea nevoie de aliniere, in abordarea in siguranta a pistei ; in acea scurta perioada nu va mai fi timp pentru ajustari majore ale navei. Cine nu vrea sa rateze aterizarea trebuie sa se pregateasca din timp ca totul sa se incheie cu bine pentru el.
Am sa va spun ca responsabilitatea, ca notiune, isi va modifica si amplifica semnificatia. Multe dintre organizatiile voastre, indiferent daca sunt societati de afaceri, religii, cluburi sau tot ceea ce aduce oamenii impreuna, sunt zonele care vor incepe foarte curand sa contribuie la definirea a ceea ce este intr-adevar responsabilitatea. De exemplu, daca aveti o afacere si veti avea nevoie sa selectati pe cineva pentru a-l angaja, va fi suficient sa-i scanati cu privirea pe candidati, pentru a sti care persoana este cea mai potrivita postului. Inainte de selectare va trebui sa le spuneti in ce consta munca si cum vor fi platiti. De fapt, in viitor se va aprecia cel mai mult responsabilitatea cu care raspunde angajatul la locul de munca, nu relatiile pe care le are sau confidentialitatea. Altfel spus, remunerarea se va face in primul rand in functie de atasamentul angajatului fata de companie.
Comportamentul cinstit al patronului fata de salariati va asigura (ca si pana acum, dealtfel) devotamentul acestora fata de interesele companiei. De asemenea, succesul si prosperitatea companiei va depinde, aproape in totalitate, de respectul pe care compania il va manifesta fata de colaboratori si fata de consumatori. Aici multe vor trebui schimbate pentru a se modifica perceptia actuala, cand, adesea, consumatorul se simte pacalit. Cine va dori sa aibe mai multa putere, va trebui sa-si creasca responsabilitatea fata de cei carora le sunt destinate serviciile. Binele pe care il doreste fiecare pentru sine trebuie sa ajute si binelui aproapelui, al societatii.
In ceea ce priveste ascensiunea, noi nu suntem de acord ca lumea trebuie despartita de o prapastie: intr-o parte cei doritori sa ascensioneze si in alta cei care doresc sa stea pe loc. Datoria fiecaruia dintre cei constienti este sa-i trezeasca si pe cei inca adormiti sau recalcitranti. Si aceasta inseamna cresterea responsabilitatii. Interesul este unul colectiv caci bascularea umanitatii pe o directie de crestere se va produce numai daca se va atinge sau depasi masa critica.

Puterea creatiei

De ce este atat de importanta puterea creativa? Mai intai de toate, voi sunteti proiectati sa fiti fiinte creatoare. Fiecare dintre voi are aceasta abilitate, desi multi nu au habar de aceasta, si se complac in a-si consuma viata in nimicuri. De ce aveti nevoie sa creati ? Cand renuntati la a fi creatori, deveniti neinteresanti pentru Creator, caci blocati calea de inaintare a umanitatii. Ca sa se miste, energia are nevoie de intentii si minti iscoditoare, nu de lancezeala, de stagnare.
Pretindeti ca faceti parte din umanitate, si asa este.Cu toate acestea, ar trebui sa va anailzati si sa vedeti daca, la nivelul la care se afla acum societatea, ati contibuit cumva, ince fel si cat! Daca un gand, o idee este pastrata constanta in minte macar timp de 7 secunde, se va manifesta un rezultat. Acest rezultat nu va aparea cu necesitate in urmatoarele secunde, dar sigur, se va produce intr-un timp definit. Va provocam sa va jucati cu aces tip de manifestare, exersand ca sa va pastrati cat mai mult timp concentraea pe o anume idee si sa urmariti cand va aparea materializarea acelei idei. Puteti tine si o evidenta a acestor exercitii.
Ideea de timp este in schimbare, deoarece rotatie a Pamantului interior este in schimbare. Acesta nu este un lucru mistic. Este pur si simplu un adevar ca miezul Pamantului se schimba ca viteza de rotatie. Miezul planetei se roteste intr-un ritm diferit fata suprafata Pamantului. Fenomenul s-a accentuat in ultimii ani efectul devenind sesizabil de catre fiecare pamantean. Miscarea de spin a planetei va face ca perdeaua de neclaritate din trecut sa devina mai transparenta.

Date declansatoare (de evenimente).

Au existat 12 asemenea date in acest inceput de secol. Ele au inceput cu 01.01.01 (1 ian.2001), 02.02.02 (2 feb.2002), etc. Trebuie sa va spunem ca aceasta incredibila calatorie accelerata pe care voi o faceti pe jos, nu a faut planificata. Voi v-ati ales acest traseu, aceasta cale si, pentru aceasta, aveti pretuirea noastra deosebita. V-am urmarit si v-am insotit de la inceputul timpului pe planeta Pamant, de atunci de cand planeta a decis sa aleaga jocul liberului arbitru. V-am vazut frustrarile si sentimentul ca sunteti singuri.
Dragilor, aceasta singuratate nu ar fi fost posibila; ea a fost doar o iluzie. Dragostea noastra pentru voi a fost permanenta si ea depaseste ceea ce credeti voi ca ar fi posibil.

Toate iluziile care v-au deprimat incep acum sa dispara iar voi veti putea alege o altfel de viata pe Pamant.
Bucurati-va si aveti incredere in destinul vostru care se pregateste in aceasta perioada care a mai ramas. Bucurati-va de drumul pe care-l parcurgeti! Tratati-va semenii cu deplin respect pentru calea pe care si-au ales-o, chiar daca voi ati alege altceva.

Grupul Espavo

SURSA: www.lightworkers.org

Avantajele rugaciunii ianuarie 7, 2010

Posted by MARIA NANU in Diverse.
add a comment

Edgar Cayce, celebrul medium american considera ca modalitatile de patrundere a bolilor si suferintei corpului uman, sunt urmarea „otravurilor cognitive”, secretate de gandurile negative. Astfel in Statele Unite s-a lansat o adevarata campanie a optimismului si celebrul indemn „think positive” s-a popularizat tot mai mult in randul oamenilor. Cayce
spunea: „Gandind pozitiv putem vindeca, gandurile optimiste avand puterea de a actiona
benefic asupra organismului regland activitatea glandelor vitale”. Cayce recomanda pentru aceasta un mijloc simplu si fundamental de meditatie, prin intermediul rugaciunii Tatal Nostru. Totodata, el explica corespondenta dintre fiecare verset al rugaciunii si respectivii centrii glandulari ce sunt influentati de aceasta. „Trebuie sa incerci sa resimti fiecare val
de semnificatie al fiecarui verset, sa extragi sensul energetic al acestuia si sa il directionezi catre organul in cauza, sa simti cum acest verset curge prin corpul tau. Caci se produce in corpul fizic un raspuns la reprezentarile corpului energetic: se construieste
astfel o reactie chimica, fiind posibila vindecarea”, concluziona autorul. Iata dar dupa Edgar Cayce, corepondenta intre versetele rugaciunii si principalele glande endocrine stimulate:
TATAL NOSTRU CARE ESTI IN CERURI actioneaza asupra glandei pituitare, cu rol de declansator al procesului
SFINTEASCA- SE NUMELE TAU actioneaza asupra glandei pineale
VIE IMPARATIA TA deschide tiroida si regleaza functia acesteia
FACA-SE VOIA TA PRECUM IN CER deschide tiroida
ASA SI PE PAMANT actioneaza asupra timusului
PAINEA NOASTRA CEA SPRE FIINTA DA-NE-O NOUA ASTAZI deschide gonadele, glandele sexuale masculine si feminine
SI NE IARTA NOUA GRESELILE DUPA CUM SI NOI IERTAM actioneaza asupra glandelor suprarenale
SI NU NE DUCE PE NOI IN ISPITA actioneaza asupra celulelor Lyden, celule secretoare de hormoni
SI NE FERESTE DE CEL RAU actioneaza din noi asupra timusului
CA A TA ESTE IMPARATIA actioneaza din nou asupra tiroidei
SI PUTEREA actioneaza asupra glandei pineale
SI MARIREA redeschide pituitara
AMIN formula de inchidere a acestor centri energetici si de reconectare la planul terestru.
Astfel Cayce este de parere ca riscul aparitiei unor boli sau afectiuni nervoase este nealarmant pentru persoanele care gandesc pozitiv sau se roaga in mod frecvent.

2010 ianuarie 7, 2010

Posted by MARIA NANU in Diverse.
add a comment

*În urmãtorii ani terestri, multe suflete vor experimenta dureri fizice, ce nu apartin acestei vieti. Prin aceasta vreau sã spun cã nu vor rezona cu aceastã viatã, ci cu vietile trecute. Energia Centurii Fotonice, aduce la suprafatã multe probleme de sãnãtate ce nu pot fi diagnosticate sI explicate.**

Majoritatea acestor probleme de sãnãtate vor fi însotite de dureri. Sufletul va experimenta durerea, dar doctorii sau profesionistii ce lucreazã în domeniul sãnãtãtii, nu vor gãsi nimic manifestat din aceastã reîncarnare. Durerea va fi acolo, dar când vor fi fãcute testele necesare, inclusiv scanãri cu raze-x, nimic anormal nu va putea fi vãzut în zonele respective.
Câteodatã, vor exista simptome fizice de boalã, cum ar fi bube, pete, etc., urmare a furiei simtite în altã viatã ce vine acum la suprafatã, dar de cele mai multe ori va fi doar durere fãrã a putea fi identificatã sursa la testele medicale. Letargie, depresie si senzatia lipsei de energie, pot fi deasemenea printre aceste simptome.

Energia transmisã în planul terestru acum si în urmãtorii 7 ani terestri, este proiectatã pentru a aduce la suprafatã energiile vechi – energii ale vietilor trecute – ce au fost stocate la nivelul memoriei sufletului, de multe reîncarnãri. Unele suflete vor experimenta în multe ocazii, dureri si disconfort localizat evident în multe pãrti ale corpului uman, nu doar într-un singur loc. Aceasta se datoreazã faptului cã ei au energie ce trebuie îndepãrtatã si care provine din multe încarnãri, si au ales sã facã acest lucru în timpul acestei vieti pãmântene.

Planul terestru trece printr-o perioadã de transformãri uriase. Vechea Energie este curãtatã si îndepãrtatã, iar Noua Energie este adusã.
Din cauza lipsei de interes a oamenilor si lipsei de educatie în ceea ce priveste ceea ce se întâmplã în planul terestru în aceste vremuri, acestia nu vor întelege adeseori ce se întâmplã cu ei. Aceasta se întâmplã în mod special în momentele când energia vietilor trecute este adusã la suprafatã. Cei ce au cunostintele necesare datoritã educatiei primite, vor fi capabili sã înteleagã ce se întâmplã. Planul terestru încearcã sã asiste umanitatea pentru a se muta în vibratie, pentru a facilita sufletelor de a muta spiritualitatea lor în planuri de constientã mai înalte.

Puteti sã vã întrebati, asa cum multi dintre voi o veti face, „Dar de ce ne este datã durerea? De ce se permite ca acest lucru sã se întâmple?”
Nu noi facem acest lucru. Acest lucru este creat de energiile de pe si dimprejurul planului terestru de acum, ce sunt proiectate pentru a asista umanitatea în procesul de înaintare. Pentru acele suflete ce nu au experimentat curãtirea pe parcursul vietilor trecute, acest fapt poate avea efecte intensificate. Acele fiinte ce au lucrat pe ele în trecut, care au lucrat si au asistat sufletele lor în procesul de înaintare, nu vor avea probleme, dar majoritatea vor avea. Cu cât mai mult nu v-ati debarasat de ceea ce existã în memoria sufletelor voastre, cu atât mai mult veti avea de a face cu acest fapt. Dacã sunteti unul din acele suflete ce experimenteazã
aceste fenomene, nu disperati si nu vã lãsati cuprinsi de teamã.

Cãutati un vindecãtor alternativ, sau un vindecãtor energetic sau un terapist ce lucreazã pe vietile trecute. Lãsati-i sã vã cunoascã problemele si începeti munca de curãtare a vechilor energii din corpul vostru.<http://alchimie. spirituala. net/>

S-ar putea sã aveti disconfort pentru o perioadã de timp, dar odatã ce aduceti la suprafatã si eliminati energiile, acest lucru va fi fãcut pentru totdeauna. Odatã ce a plecat, veti fi capabili sã vedeti multe lucruri pe care înainte nu le puteati vedea. Blocajele ce existau acolo de multe
reîncarnãri, nu vor mai fi, iar sufletul va fi capabil sã vibreze la un nivel mai înalt de energie si constientã. Aceasta va usura procesul de experimentare si vedere prin iluziile planului terestru, iluzii ce sunt create de cãtre Sinele egotic.*

Sfere de Lumina – introducere decembrie 17, 2009

Posted by MARIA NANU in Uncategorized.
Tags:
3 comments

Sfere de Lumina – introducere

In mesajul precedent am aruncat o privire asupra unora din actorii acestor scene de transformare masiva a realitatii si constiintei umane… Exista elita ascunsa de pe pamant Illuminati (atentie, nu neaparat iluminati ), exista asa numitii „lorzi” ai intunericului (suflete cazute, fragmente de suflete, civilizatii extraterestre neevoluate), exista multitudinea de ajutoare celeste ( famili de suflete, civilizatii extraterestre ale Luminii, arhangheli, ingeri, maestri ascensionati, creatori dumnezeiesti) si…bineinteles, …. omenirea, care joaca rolul principal. Anii descrisi de profetiile MAYA, cartile sfinte, dragul
nostru Iisus, precum si alte scrieri vechi au sosit. Mai exact ii traim, desi inca nu s-au manifestat in plenitudinea dramei dar si sublimului… Traim acesti ani de exceptie in evolutia sufletelor, trecand prin schimbari dramatice in directia unei lumi a Luminii, acea Era de Aur descrisa de vizionari… Multi ar putea intreba de unde stiau toti acestia ce va urma ? Exista predestinare sau liber arbitru ? Ce va urma ? Cum trebuie sa ne pregatim ? Cand am inceput acest jurnal am intentionat sa infatisez o alta realitate, diferita de cea conventionala… Acea realitate o traiesc din ce in ce mai mult in forma mea umana… Am inteles ca nu sunt corpul fizic, ca „miracolele” sunt o realitate daca aleg sa fie asa… Energia acestei stari de evolutie rapida a constiintei mele a atras prin principiul rezonantei energii dumnezeiesti in spatiul meu sacru…

Din imbinarea energiei mele cu aceste energii venite prin diverse portaluri interdimensionale, va rezulta urmatoarea serie de insemnari de jurnal, numita Sfere de Lumina… Sferele de Lumina sunt suflete extrem de evoluate care au depasit de mult forma umanoida, traind si manifestandu-se din Lumina pura a Creatorului.

Dragostea si ajutorul lor au contribuit la urmatoarea serie de mesaje.
Trebuie spus este foarte posibil ca mesajele ce vor  urma sa zguduie din temelii ceea ce am aflat cu totii in sistemele de educatie, de la parinti, ca sa nu mai vorbesc de mass media, strict controlata de elitele ascunse (desi exista tendinte care au scapat controlului de infatisare a unor aspecte mai inalte ale existentei)…
Acestea fiind spuse, am incalecat pe o sa si o sa va spun povestea mea

Sfere de Lumina – Natura Creatiei

Inainte de a intra in „paine”privind ceea ce se va intampla in viitorul foarte apropiat pe Pamant ( deja se intampla…), este necesar sa punem cateva baze conceptuale in termeni ezoterici. Primele cateva mesaje din seria Sfere de Lumina vor fi dedicate acestui scop. Deci, sa ne suflecam manecile si sa incepem Infinitul Creator a creat Tot Ceea ce Exista, incluzand universuri, galaxii, sisteme stelare, sisteme solare, planete, forme de viata (si planetele sunt o forma de viata), planuri, subplanuri, dimensiuni, densitati, legi, principii, forte, putere, energie si bineinteles Spirit.
Totul este al lui Dumnezeu. Totul este Dumnezeu… Dumnezeu exista in Timp si in afara Timpului. Dumnezeu exista in toate referintele temporale, liniile de timp si dimensiunle.
Dumnezeu exista in Vid, desi cuvantul existenta nu este relevant in acel context. Limbajul nostru pamantesc nu poate descrie multe din aspectele Dumnezeiesti, dar, poate incerca sa creeze o imagine pe care fiecare om sa o dezvolte in acord cu propria Voce Interioara, pe masura ce evolueaza spre dimensiunile superioare ale Creatiei….
Sa exploram inainte unele din distorsiunile referitoare la Dumnezeu care au fost introduse in mentalul colectiv al umanitatii… Ideea ca Dumnezeu este masculin sau feminin este una din distorsiunile create de intelegerea limitata a intelectului uman (si a altor rase din univers). Nu este mai putin adevarat ca , uneori, este util sa ne gandim la Dumnezeu ca avand o inteligenta de tip uman, avand in vedere ca omul a fost creat dupa chipul si asemenarea Domnului . La inceputurile Creatiei, Dumnezeu a creat nu numai Cerul si Pamantul ci si suflete individuale, ca extensii ale Sale, astfel incat sa poata explora Creatia intr-un mod intim…
Sufletele individuale au fost generate in mai multe unde / valuri de creatie. Unele au intrat in Creatie foarte aproape de punctul de conceptie ( sa numim acest plan a 12-a densitate). Altele au fost generate la o frecventa mai joasa (sa numim acest plan a 7-a densitate). O mare parte din umanitate face parte din cei generati in a 7-a densitate. Primele suflete individuale au fost generate (in raport cu spirala timpului Pamantului) acum miliarde de ani in cea de a 12-a densitate de constiinta (vom vedea ulterior diferenta intre densitati si dimensiuni). Aceste suflete au ales apoi sa isi coboare frecventa de vibratie pentru a explora lumile mai „joase” ale Creatiei. La inceputul crearii acestui univers, existau numai cateva dimensiuni ( in termenii unui Univers cu 12 dimensiuni, pe „atunci” erau numai de la 7 – 12).
Astfel incat, multe din aceste suflete „batrane” au „coborat” pana la nivelul 7, evoluand apoi gradat pana la nivelul 12, maturizandu-se din punct de vedere creativ. Dupa aceste suflete „stravechi”, au urmat alte valuri,creandu-se suflete si ramuri de suflete… Unele suflete s-au nascut ca si Sfere de Lumina solitare, altele in perechi de cate 12, altele in ramuri mai mari… Acele suflete care au evoluat (dupa explorarea lumilor „inferioare” ) inapoi  la nivelul 12 au un nivel extrem de inalt de creatie, fiind capabile de genereze intregi Universuri (precum cel in traim in prezent)… Aceste sufletele poarta numele de Dumnezeu Creator. O parte din oamenii de pe Pamant (in special cei atrasi de acest material si altele asemanatoare) au fost creati in valul de suflete generate acum aproximativ 100 milioane de ani, ca suflete ale celei de a 7 densitati.
Apoi, aceste suflete au avut de ales intre a evolua spre nivelul celei de a 12 densitati de constiinta (Dumnezeu Creator) sau sa exploreze lumile de frecventa mai joasa ale Creatiei ( de la a 7 densitate in jos). Astfel, noi ne-am „densificat” vibratia in cea de a 3-a densitate si acum evoluam rapid spre a 4-a densitate. Unii dintre noi se pregatesc chiar sa treaca prin procesul de ascensiune fizica spre cea de a 5-a densitate (in corp de lumina, vezi mesajele anterioare pe aceasta tema).
Exista cateva Legi Divine care se refera la Creatia si Intretinerea multiplelor Universuri si galaxii.Chiar daca multe universuri au fost create de Dumnezeii Creatori (si nu direct de Creator), aceste Legi Divine actioneaza in toate universurile. Cu toate acestea,nu toate Universurile au Liber Arbitru. Acesta este un principiu ce se aplica la un numar mic de Universuri, precum cel in care noi traim.
Cand Dumnezeu a dat sufletelor liber arbitru, putem spune ca a fost si un experiment Divin ( Dumnezeu are un aspect stiutor a tot ceea ce este dar si un aspect care experimenteaza), pentru a vedea cum se dezvolta Creatia in acest mod.
Dumnezeii Creatori, ca si extensii ale lui Dumnezeu, au creat ADN-ul. Dupa milioane de ani (in termeni pamantesti) a fost creat ADN-ul formei umane. Aici subliniez ca, datorita limitarilor limbajului, s-ar putea sa fie mai greu de inteles ca Dumnezeu a creat Tot ceea ce Este, fie direct, fie prin extensiile sale („indirect”), suflete foarte evoluate. Forma umana este o forma perfecta de explorare a planurilor de frecventa mai densa ale Creatiei (precum planul material).
„Caderea din gratie”, ca un rezultat al liberului arbitru, nu a fost un eveniment anticipat…. Sufletele au ramas „prinse” in in planurile dense ale Creatiei ( vezi si mesajele mele anterioare pe aceasta tema). Ne-am uitat adevarata identitate , confundandu-ne cu corpul fizic si cu personalitatea. Intensitatea experientei lumilor materiale in cadrul procesului de incarnare a facut ca multe suflete sa uite cine sunt ele cu adevarat. Si astfel a inceput o „ratacire” lunga prin lumile materiale, in cautarea subconstienta a Adevarului. Fara Interventia Divina a iubirii lui Dumnezeu, acest drum ar fi continuat eoni de timp. Dragul nostru Creator/Creatoare, Mama/Tata a dorit sa ajute „copii ratacitori” sa revina in Adevarul fiintei lor Divine. Si astfel au fost generate Dispensele Divine.
Astfel, printr-un proces de evolutie rapida ( asistata la cel mai inalt nivel), suntem ajutati sa ne intoarcem acolo unde ne este locul, in Imparatia Cereasca.
Evolutia are de fapt doua aspecte:
a) Progresul inteligentei asociate unei forme de viata (cum ar fi o complexul uman corp-minte)
b) Progresul constientei/constiintei unui suflet din densitatile joase in densitatile inalte ale Creatiei
Sufletul este operatorul bio – computerului care este corpul fizic si mintea inferioara. Forma fizica umana pe care o „locuim” si-a avut inceputurile in lumea fizica prin lumea minerala, lumea plantelor si lumea animala. Este ceea ce biologii nostri numesc „Selectie Naturala” (vedeti acum de ce teoria lui Darwin de evolutie este un adevar partial, ce nu va putea explica niciodata existenta sufletului…).
Scopul pentru care a fost generata forma umana este de a da sufletului un mijloc / interfata pentru experimentarea lumilor dense. Pe masura ce sufletul nostru evolueaza in densitati mai inalte de constiinta, are nevoie de un „vehicul” potrivit pentru lumile in care nivelul constiintei sale il propulseaza. Exista 7 dimensiuni pentru care este necesar un „vehicul” / corp pentru a avea o experienta directa. Exista mai multe cai pentru a „comuta” dimensiunile. In cea de a 3-a si a 4-a densitate exista reincarnarea (care este de fapt una din Dispensele  Divine, asa cum vom vedea in urmatorul mesaj).
Pe masura ce evoluam in cea de a 5-a si a 6-a dimensiune, vom utiliza corpul eteric de Lumina (descris si intr-o insemnare anterioara din acest jurnal), care este parte a spiralei ascensiunii.
Inainte de a merge mai departe, este necesar sa lamurim un aspect care este inteles distorsionat pe Pamant : cum sa obtii starea de Unitate cu Dumnezeu… In primul rand, noi suntem toti Unul cu Dumnezeu, indiferent de nivelul constiintei noastre ( densitatea 1 pana la 12). Cum ar putea fi altfel avand in vedere ca Totul este Dumnezeu…
Ideea insa ca sufletele evolueaza pana la nivelul 12 si apoi sunt „dizolvate” in Dumnezeu este incorecta. Cea mai buna analogie pentru a explica ce se intampla este nasterea umana. Un copil este nascut din pantecele mamei…Creste incet si se dezvolta intr-un om matur, cu toate calitatile aferente… Apoi, la randul sau, poate deveni parinte… El nu se intoarce in pantecele mamei care l-a nascut…
Sufletele sunt generate de catre Creator, de la cel mai inalt nivel al Sau/Sa, ca niste copii, evoluand apoi in suflete mature. Odata ce ajung la maturitate, ei devin ca si Parintele lor. Ei realizeaza ca sunt parte a Tot/Unul, dar in acelasi timp sunt Dumnezei cu toate
drepturile aferente, capabili sa creeze noi universuri…
Chiar daca avem liber arbitru in lumile dense, avem de asemenea si o predestinare glorioasa, aceea de a evolua pana la nivelul de Dumnezeu Creator, precum Sferele de Lumina…
Atentie insa, noi nu suntem Creatorul in sens literal, deoarece Creatorul exista si dincolo de Creatie… Este acel nivel al Vidului ce apare in multe scrieri ezoterice.
Noi putem ajunge Dumnezei IN Creatie ( dupa cum se vede, limbajul nu este suficient pentru o astfel de exprimare…)
Un alt concept mai dificil care este necesar sa il lamurim acum este cel al complexelor (grupurilor) de suflete… Un suflet individual este capabil sa formeze o matrice de energie comuna cu alte suflete in scopul de a rai experienta energiilor combinate ale grupului ( acesta este o situatie des intalnita in dimensiunile inalte, unde granitele
dintre constiinte devin „permeabile”).
Pentru a nu complica foarte mult acest flux de mesaje, ne vom opri aici cu aceste concepte, urmand sa analizam in viitorul mesaj Dispensele Divine (pe mai multe niveluri) astfel incat sa intelegem mai bine ce se afla in spatele cortinelor schimbarilor dramatice care urmeaza sa se intample… Apoi, vom intra cu curaj chiar in descrierea schimbarilor….

– Radiatiile provenite de la Soare si de la Quasarii din apropierea Centrului Galactic cuprind in principal radiatii X si Gamma, care sunt in zona ultravioleta a spectrului (invizibil) luminii. Multe dintre aceste particule trec prin corpul uman fara a produce efecte semnificative. Atunci insa cand vin in salturi bruste si neregulate, asa cum se intampla pe masura ce planeta intra mai adanc in zona transformarilor cosmice, declanseaza mutatii ADN. Aceste mutatii tind sa amplifice foarte mult ceea ce este deja in consienta/constiinta sufletului din organismul respectiv. Asadar, efectul Ciclului Precesional, al Saltului Galactic, al trecerii cometei si planetoidului (vezi mesajele precedente) se pot asemui cu viata intr-un cristal gigant. Amplifica tot ceea ce este in constiinta: frica si iubire. Asadar, tot ceea ce este tinut in constiinta va fi amplificat de sute de ori pe masura ce planeta intra in zonele de radiatie cosmica intensa.In concluzie, solutia evidenta este cresterea calitatii constiintei si eliminarea negativitatii din interior (pentru a nu trai experienta amplificarii negativitatii). Vor fi suflete care isi vor parasi corpurile datorita radiatiei intense, in vreme ce altele vor fi accelerate. Numarul celor suferinzi de cancer va creste, dar, majoritatea celor care nu sunt gata pentru acest ciclu de radiatii cosmice intense vor suferi caderea sistemului imunitar, ceea ce va avea ca efect invadarea corpurilor lor fizice de catre microorganisme de tot felul.

– Exista o diferenta intre timpul (perceptia lui) in 3D fata de 4D, la fel cum exista o diferenta intre timpul 5D si cel 4D. Se poate spune ca 5 minute de timp 4D echivaleaza cu 10 minute timp 3D, in vreme ce 2 minute de timp 5D echivaleaza cu 5 minute timp 4D. Dar exista contractia si dilatarea timpului depinzand de starea de constiinta si de cunoasterea in folosirea timpului. In dimensiunea Sferelor de Lumina, 12 D, este realizata contractia si dilatarea timpului la valori foarte mari. Se poate spune metaforic ca „un clipit de ochi in taramurile Dumnezeiesti 12 D inseamna trecerea a milioane de ani pe Pamant..”. Pe de alta parte, Sferele de Lumina pot face si invers. pot folosi milioane de ani 12 D pentru 1 secunda de pe Pamant. De fapt, multe suflete din taramurile inalte, 7D – 9D, folosesc eficient contractia si dilatarea temporala pentru a lucra cu oamenii. De exemplu, Arhanghelul Mihail poate veni in zona pamanteasca si asista 10.000 de suflete de pe tot cuprinsul planetei in numai cateva secunde (timp planetar) datorita abilitatii de a contracta si dilata timpul. Asadar, pentru Arhanghelul Mihail poate parea ca au trecut multe zile pentru a vizita si asista acele suflete, dar, pentru oamenii implicati, numai cateva secunde au trecut. Aceasta explica de ce, mii de suflete care se roaga arhanghelului Mihail simultan primesc vizita si asistenta acestuia.

– Exista anumite saruri benefice procesului de vindecare, cum ar fi sarea himalayana sau sarea Celtic C, care sunt mult mai benefice decat sarea rafinata de bucatarie (bazata pe clorura de sodiu). Sarea bazata pe clorura de magneziu este mult mai sanatoasa decat clorura de sodiu. Ideal este ca oamenii sa consume un spectru larg de minerale in dieta zilnica. Aceasta se poate realiza consumand sare himalayana sau Celtic C, cu moderatie.

– colapsul sistemului economic va crea probleme mari celor care doresc sa isi continue viata ca in trecut.Cine se bazeaza pe distributia de bunuri si servicii pe infrastructura existenta, camioane, avioane, vapoare, cai ferate, va avea dificultati in diverse perioade. Aceasta se va intampla la scara planetara. De aceea Sferele de Lumina sugereaza crestera propriilor legume si fructe.

– exista multe posibilitati de crestere sufleteasca in anii ce vin, depinzand de constiinta fiecaruia. In ultima instanta, sufletele care isi parasesc corpurile fizice in diferite scenarii (caderea sistemului imunitar, boala, saracie, etc…) vor fi binecuvantate, deoarece vor ajunge pe planete mult mai potrivite cu nivelul lor evolutiv. Ele se vor bucura, primind exact ceea ce isi doreau ca oportunitati. Sufletele ce doresc sa invete mai mult despre razboi vor fi directionate spre planete setate pentru razboi, indeplinindu-si dorinta. Sufletele ce doresc pacea isi vor vedea visul implinit pe Pamant, deoarece cea mai mare a parte a planetei va fi in pace pe masura ce parcurge schimbarile. Regiunea Orientului Mijlociu va fi probabil in razboi, ceea ce este o zona relativ restransa. Vor fi permise numai armele conventionale ( de exemplu, rachetele balistice intercontinentale nu vor fi permise) , deci vor fi multe locuri sigure pe Pamant in timpul acestui probabil razboi mondial (localizat ca desfasurare in orientul mijlociu). Cine isi va produce propria hrana si va dezvolta surse de energie solara si eoliana (si in cele din urma, surse de energie electromagnetica prin tehnologia Punctului Zero) va avea multe bucurii pe masura ce se adapteaza frecventelor inalte. Va fi desigur mult de munca si vor fi provocari in realizarea acestor sisteme independente, dar, beneficiul va merita efortul. Pe masura ce oamenii vor merge in Centrul lor si vor trai prin Prezenta Divina, vor trai experienta starilor extatice de bucurie.

– exista substante care ajuta la accelerarea transformarilor corpului fizic, cum ar fi plantele ce purifica sistemul fizic. Exista drogurile psihic active, care sunt portaluri de acces ale psihicului, ducand la perceptii extinse asupra realitatii. Mai sunt si medicamente realizate din plante care inca nu au fost descoperite de civilizatia occidentala. In afara de acestea, exista produsele ORME, ORMUS. ORME inseamna elemente monoatomice rearanjate orbital (orbital rearranged monoatomic elements), care sunt forme ale unor metale pretioase realizate in pudra, create prin campuri superconductoare rezonante intre atomii substantei respective.Atunci cand produsele ORME sunt ingerate in anumite moduri, ele pot accelera foarte mult conditia corpului fizic, depinzand si de ce anume este pregatit sufletul sa aibe ca experienta. Sferele de lumina nu recomanda nici una dintre substantele mentionate fara ca sufletul respectiv sa inteleaga foarte bine ceea ce face.

Nota Baronm: Sper ca aceste informatii sa ajute si sa fie folosite cu intelepciune.

continuare…

– aproximativ 75% din speciile de animale, cel mai probabil, vor disparea de pe pamant in timpul schimbarilor planetare. Vor ramane cele mai evoluate animale, precum cainii, pisicile, caii, balenele, etc… Dar multe din cele mai putin evoluate vor parasi planeta reincarnandu-se in alte lumi (printre care vacile, oile si porcii). Vor ramane unele specii de pasari si insecte. Albinele dispar cu o rata alarmanta in anumite parti ale lumii datorita in principal recoltelor modificate genetic. Pesticide puternice sunt imprastiate deasupra acestor recolte, care sunt modificate genetic sa fie imune la aceste pesticide. Albinele nu sunt imune la asa ceva, multe pierzandu-si simtul orientarii. Multe animale dispar din cauza lacomiei si a distorsiunilor creative umane.

– efectele schimbarilor planetare vor fi un pic mai blande in emisfera sudica, datorita mai multor factori, incluzand modul cum se misca miezul planetar. Se observa ca polul Nord se misca mai mult decat polul Sud. Distorsiunile electromagnetice sunt datorate in parte distributiei inegale a miezului metalic planetar, dar in si mai mare parte datorita fluctuatiilor EM solare produse de Saltul Galactic. Acesta va produce furtuni solare intense iar ciclul galactic si precesional se vor suprapune in anul 2012. Radiatia solara , furtunile solare si exploziile solare din ce in ce mai puternice ce ating planeta vor tinde sa o incalzeasca si sa o usuce. Desi anumite locuri vor avea clima mai rece decat uzual si unele furtuni vor fi mai puternice decat normal, regula generala va fi incalzirea globala. 90% din incalzirea globala planetara este produsa de Saltul Galactic si de radiatia solara si numai 10% de activitatile umane poluatoare. Acesta este unul din motivele pentru care oamenii de stiinta sunt uimiti de rata rapida de topire a calotelor polare.

– nivelul apelor marilor si oceanelor va creste probabil cu aproximativ 6 metri in urmatorii 20 de ani, mult mai rapid decat prezic oamenii de stiinta. Cine locuieste la acest nivel de inaltime, sau la 1-2 km in adancimea coastei va fi foarte probabil afectat de aceasta crestere. Multe din sursele de apa vor fi inundate cu apa salina. Datorita secetei si inundatiilor, multe rauri vor seca, reducand sursele de apa proaspata. Va exista o criza de apa in multe zone. Va fi necesar ca oamenii sa produca propria mancare, sa filtreze probabil apa salina sau sa purifice alte surse de apa, sa se mute in zone in care schimbarile nu vor fi dramatice (aceste date sunt pentru Australia, dar sunt asemanatoare in alte zone ale lumii). Temperaturile vor deveni extreme si agricultura se va orienta spre produse care acum cresc la tropice.

– exista un grup mic de suflete care vor fi capabile sa evolueze dincolo de nevoia de hrana si de apa in timpul schimbarilor planetare, dar marea majoritate nu vor fi suficient de evoluati sa faca acest pas. Nu este neaparat necesar ca ei sa aiba probleme alimentare dar nu vor fi capabili sa faca fata purificarii intense ce are loc. Acei oameni care sunt cunoscuti ca „breatharieni”, ce par sa traiasca numai cu aer au deseori momente dificile in a mentine acest nivel deoarece asta aduce la suprafata vechi probleme pentru a fi purificate si curatate in mod rapid. Multi dintre acestia nu sunt capabili sa suporte ritmul extrem de rapid al purificarii. Se va putea observa ca, daca se consuma alimente mai dense, vibratia va scadea, dar, aceasta face uneori purificarea emotionala mai suportabila. Este unul din motivele pentru care exista multi oameni obezi: isi trateaza problemele emotionale cu alimente. Daca sentimentele ce ies la suprafata sunt prea intense, este de folos uneori consumul de alimente ceva mai dense. Daca cineva incearca sa traiasca fara hrana si apa mai multe luni, unul din efecte este cresterea mare a sensibilitatii fata de mediul inconjurator. Cea mai mica emotie va parea ca un munte.. Apare hipersensibilitatea. Avand in vedere ca marea majoritate a oamenilor au vibratii dense, un hipersensibil va avea o viata foarte grea. Acei yoghini care au ales aceasta cale s-au izolat de oameni. Este mai usor sa fie aleasa o astfel de cale atunci cand exista o comunitate care alege sa traiasca astfel, fiecare membru al comunitatii ajutand pe cei din jur in procesul de purificare. Foarte putini oameni sunt capabili sa mentina acum un astfel de regim mult timp.

(continuare in mesajul viitor)

continuare….

Sistemul economic si politic, impreuna cu cel militar, vor fi foarte agitate in aceasta perioada de transformari. Pana in anul 2015 este foarte probabil ca sistemul vostru economic sa nu mai functioneze in conditiile actuale. Dupa acest moment, un nou sistem economic va lua nastere. Nu putem vedea acum cu siguranta ce forma va lua acesta deoarece sunt prea multe variabile ale liberului arbitru. Va depinde in mod major de cati dintre voi vor iesi din sfera fricii in directia cooperarii si intelegerii.

Daca numarul celor ce ies de sub dominatia fricii va fi mic, este foarte posibil ca unul dintre scenariile fricii sa se manifeste, cum ar fi implantarea cip-urilor sub piele ca si identificator, pentru a inlocui banii electronici de pe cardurile de credit si debit actuale. Exista multe alte posibilitati pe aceeasi tema.

Cu toate acestea, fiintele care doresc sa controleze lumea astfel vor avea caderi ale sistemului imunitar si vor pierde controlul planetei pana in anul 2015. Nu uitati ca acest control era oricum iluzoriu, fiind alimentat de sistemele de credinta ale constiintei de masa. Ei nu ar putea avea putere daca oamenii ar refuza sa le recunoasca si sa creada in aceasta putere. Este ca in acea povestire a voastra cu imparatul care era gol..

Aveti asadar acel grup numit Iluminati, cei care cred in controlul lor asupra acestei planete. Acest grup ascuns va face incercari disperate sa mentina controlul prin diverse strategii, cum ar fi: cip-urile implantate, legea martiala, razboaie, etc.

Venind vorba de razboi, noi (Sferele de Lumina) vedem o probabilitate ca cel de al treilea razboi mondial sa aiba loc pe Pamant, incepand din Orientul Mijlociu, probabil intre Israel si Iran. Vedem probabilitatea ca aproximativ 100 milioane de suflete sa paraseasca corpul fizic in timpul acestui razboi. Singurele arme permise (de Confederatia galactica) vor fi cele conventionale. Asadar, vor fi multe locuri sigure pe planeta in timpul acelui conflict. Vor fi acele tari cu industrie dezvoltata care vor furniza in acest razboi arme si soldati, nu va fi un conflict global planetar, ci localizat in zona Orientului Mijlociu. Desi in unele tari vor incerca sa faca inrolari obligatorii, din ce in ce mai putini soldati se vor prezenta. Soldatii vor refuza sa lupte. Pana spre anul 2015, multi soldati si lideri militari vor avea caderi ale sistemului imunitar, murind in numar mare (parasindu-si corpul fizic). Acelasi lucru se va intampla si cu multi membri si conducatori Iluminati. Va veni o zi in care intrebarea „daca ar veni razboiul si nimeni nu s-ar prezenta” va avea un sens nou.. Din ce in ce mai putini oameni vor fi disponibili pentru razboaiele Iluminati. Multi dintre conducatori vor muri datorita caderii sistemului imunitar.

Dupa anul 2015, populatia planetei va incepe sa scada. Pana in anul 2030 este foarte posibil sa ramana numai 1,5 – 2 miliarde de oameni pe Pamant. Cei mai multi vor deveni oameni iluminati 4D, si o mica parte se vor inalta in 5D. Corpul de Lumina 5D va fi capabil sa interactioneze cu lumea 4D si va exista o comunicatie directa intre oamenii inaltati 5D si oamenii iluminati 4D.

Acum, este foarte posibil ca un al treilea razboi mondial sa fie prevenit , dar noi scanam constiinta de masa precum si intentiile diferitelor grupuri si dam o probabilitate de 80% ca acest razboi sa se manifeste. Cu toate acestea, nu va alarmati: voi toti care sunteti pe o cale a iluminarii veti face ceea ce trebuie facut pentru a minimiza consecintele razboiului in termeni de decese si distrugeri si cei mai multi veti fi imuni la efectele razboiului.

Vor exista insa consecinte economice pentru toate sufletele de pe Pamant. Pe masura ce sistemul vostru economic colapseaza, vor exista crize temporare de diverse bunuri si alimente si servicii. Va deveni necesar sa va adunati cu cei la fel ca voi pentru a crea comunicatile spirituale auto-intretinute, sa va cresteti propriile recolte, sa folositi energii solare, hidro si in cele din urma energie electromagnetica. Pana spre anul 2012, multi dintre voi veti fi calauziti sa creati comunitatile spirituale, unde veti produce hrana bio si veti invata sa traiti in armonie unul cu celalalt.

Daca sunteti pe o cale a ascensiunii, la un moment dat nu veti mai avea nevoie de hrana, apoi nici de apa sau de aer. Va veti hrani energetic direct din taramurile eterice (prana, lumina solara, lumina stelara si alte energii). Cei mai multi dintre voi nu sunteti gata inca sa renuntati la hrana, deci va fi util sa aveti unele provizii atunci cand schimarile economice vor deveni turbulente. Noi am spus la un moment dat ca va exista un mic salt calitativ al economiei. Va parea temporar ca este ceva mai bine, incepand din aprilie (2009) si extinzandu-se pana in iunie sau chiar iulie. Dar, la scurt timp dupa asta, se vor aduna datorii enorme ale tarilor cele mai dezvoltate. Pe masura ce aceste tari cad economic, vor trage dupa ele majoritatea tarilor. Pana in vara lui 2010, situatia economica ar putea fi mult mai dificila decat este acum dintr-o perspectiva 3D.

In mesajul viitor va exista un rezumat al raspunsurilor la intrebarile puse la acest seminar al Sferelor de Lumina, tinut in primavara acestui an in Australia (29 martie 2009).

Continuare:

… Asadar, exista mai multe moduri stiintifice de a privi schimbarile planetare, dar este necesar sa fie privita si psihologia umana: care vor fi schimbarile traite ca experienta de oameni pe masura ce frecventele se schimba. Asa cum am mai spus, va continua sa se manifeste o curatenie rapida si aparent haotica a corpurilor emotionale si a tuturor celor 6 corpuri „joase” (fizic, emotional, mental, astral, eteric, cauzal). Toate sufletele de pe planeta vor trece prin aceasta purificare si curatare. Sufletele care nu sunt pregatite pentru purificare vor avea doua optiuni: fie sa se pregateasca rapid pentru proces, fie sa paraseasca planeta.

Va rugam sa tineti minte dragi Creatori ca aceasta nu este o judecata sau o sentinta si nu este „Judecata” mentionata in textele religioase. Este doar un proces normal care se petrece cand planetele evolueaza de la o densitate la alta (superioara). Universul are o rabdare aproape infinita si toate sufletele care nu vor reusi de data aceasta, vor merge pe o alta planeta mai potrivita pentru evolutia lor. Daca nu vor reusi nici acolo, cele mai multe dintre ele vor avea o alta sansa pe o alta planeta. In principiu, este permis sufletelor sa aiba un drum foarte lung pana sa se trezeasca.

Cu toate acestea, pamantul a adoptat foarte multe suflete „ratacite” iar Lucratorii de Lumina care au mentinut vibratia iubirii pe planeta au atins in sfarsit masa critica. Iar aceasta masa critica a permis in sfarsit Interventia Divina. Ea este cea care a permis initierea acestor schimbari si a creat conditiile interventiei Confederatiei Galactice in politicile legate de arme si asupra liniilor energetice planetare, pentru a evita catastrofe tectonice masive.

Munca arcturienilor, pleiadeenilor si a altor grupuri a echilibrat matricea energetica planetara. Din acest motiv, noi nu prevedem cutremure care sa depaseasca gradul 8 in vremurile ce vin. Marea majoritate vor fi sub 7,5 (scara Richter). Va exista o crestere a activitatii seismice mai ales in zona Japoniei, posibil si spre Filipine si alte cateva zone. Dar, in cea mai mare parte, schimbarile prevazute de profetii vostri care prevedeau catastrofe masive cu zone de continente ajunse sub mari si oceane nu se vor petrece in anii imediat urmatori din viata voastra. Aceasta se datoreaza in parte muncii celor din sistemele stelare Pleiade si Arcturus, dar mai ales muncii Lucratorilor de Lumina, rugaciunilor voastre pentru pace, vizualizarilor voastre si muncii de vindecare. Se poate spune dragi Creatori ca sunti in parte responsabili pentru pastrarea acestei planete in stare buna.

Interventia noastra a fost permisa deoarece un numar suficient dintre voi doreste pacea, bucuria, iar planeta voastra se muta in zona vibrationala 4D. Exista un numar suficient de suflete care intra in procesul Ascensiunii (inaltarii) si in zona vibrationala 4D pentru ca masuri radicale de Interventie Divina sa aiba loc.

Exista multe alte aspecte ale schimbarilor planetare pe care nu le-am atins. In vreme ce lumea naturala se va schimba, vor fi cutremure si eruptii vulcanice, seceta si inundatii, tipare climatice neuzuale in diverse parti ale lumii, exista si alte aspecte ce merita a fi mentionate. Cum ar fi economia, politica, aspectele militare.

Distrugerile provocate de oameni sunt sensibil mai mari decat cele provocate de dezastrele naturale. Cu toate acestea, distrugerile create de oameni impreuna cu catastrofele naturale vor rezulta in aproximativ 25% din populatie parasind planeta. Aproximativ 50% din populatie (sufletele umane) va parasi planeta datorita caderii sistemului imunitar, care reprezinta in fapt decizia sufletelor ca alte planete sunt mai potrivite pentru lectiile lor. Aceste suflete nu sunt pregatite pentru zona vibrationala 4D deci vor gasi o cale sa paraseasca aceasta planeta. Calea cea mai frecventa va fi caderea sistemului imunitar.

La suprafata se va parea ca au aparut boli noi si virusi exotici iar oamenii de stiinta ne-iluminati vor atribui fenomenul dezvoltarii rezistentei la antibiotice, bacteriilor exotice si virusilor, fungi, contaminarii mediului, etc… Dar toate acestea au existat pe planeta de mult timp si nu v-ati imbolnavit cu totii. Numai cand sistemul imunitar slabeste sub o anumita zona, aceste microorganisme pot invada corpul. Cei mai multi care vor parasi planeta astfel nu o vor face rapid. Instinctul lor de supravietuire ii va determina sa lupte, ego-ul va dori sa supravietuiasca. Va aparea un conflict interior intre partea de suflet care doreste sa plece si partea care doreste sa ramana. Asadar, multe din aceste suflete vor avea perioade lungi de boala, ceea ce va coplesi sistemele medicale. Spitalele vor fi ultra-pline, iar in unele tari sarace vor exista morti abandonati pe strada, exacerband problema prin noi infectii.

Noi realizam ca aceasta nu este o imagine placuta, dar, dorim sa va asiguram ca, daca sunteti pe calea iluminarii 4D sau a ascensiunii 5D, veti avea o tranzitie cu bucurie in frecventele inalte. Veti fi calauziti unde sa mergeti in locuri sigure, unde veti continua purificarea, pentru a deveni din ce in ce mai fericiti si mai puternici.

Dragi cititori,

materialul de fata reprezinta un rezumat al comunicarii date de Sferele de Lumina (The Founders) in cadrul unui seminar metafizic tinut in primavara acestui an in Australia. Informatiile de aici reiau anumite aspecte ce se pot gasi in arhiva blog-ului (Sferele de Lumina despre 2012 si Sferele de Lumina despre Romania) sau date de catre mine, dar vom gasi si informatii mai noi, foarte folositoare in perceptia mea.

Cititorii mai vechi ai blog-ului s-au obisnuit, dar eu repet pentru cei mai noi: Va rog sa treceti orice informatie, din orice sursa ar veni ea, prin filtrul propriei gandiri si intuitii. Nu luati nimic de-a gata fara sa simititi, fara sa cercetati. Este si rugamintea Sferelor de Lumina si a mediumului prin care au sosit comunicarile. Multe previziuni pot fi influentate de liberul arbitru, dar, Sferele de Lumina se vor concentra pe linia temporala dominanta, pe evenimentele si tendintele cu probabilitate maxima.

Sferele de Lumina sunt suflete pe un nivel de evolutie foarte mare (12D), care au depasit de mult forma umanoida. Ele se infatiseaza clarvazatorilor ca sfere uriase de lumina de culoare albastru deschis. Desi nivelul lor evolutiv este foarte mare, ele lucrand direct cu Creatorul pentru formarea de noi universuri si forme de viata, ne considera drept egali, Dumnezei Creatori in devenire. Ele vin cu dragoste sa ajute Pamantul in fiecare moment important din evolutia acestuia, asa cum este acum. Mai multe informatii gasiti la sectiunea link-uri a acestui blog si in insemnarile precedente.

Materialul inceput in insemnarea precedenta despre dinamicile energetice va continua dupa terminarea seriei sferelor de lumina.

Acestea fiind zise, sa trecem la treaba :

Va salutam, noi suntem Sferele de Lumina. S-a vorbit despre schimbarile planetare si despre obstacolele pe care le intampinati in procesul ascensiunii, precum frica si credinta in limitare. Frica de schimbarile planetare este unul din cele mai vizibile obstacole. Dupa cum stiti, corpurile fizice au tendinta de a se opune schimbarilor radicale iar schimbarile planetare intra in aceasta categorie. Spre anul 2030, planeta voastra va arata foarte probabil mult diferit de ceea ce vedeti acum. Multe schimbari se petrec deja.

Aveti multe sisteme de gandire ce pot fi vazute ca si lentile de perceptie. Stiinta este unul din sistemele de gandire de avangarda, desi savantii vostri au foarte des perceptii distorsionate, ei bazandu-se prea mult pe datele istorice. Desi este important sa fie studiata istoria, iar datele empirice au rolul lor, devine foarte greu sa aveti o minte deschisa daca ati fost conditionati, de exemplu, sa credeti ca Newton sau Einstein sau Shroedinger sau Bohr sau oricine altcineva are toate raspunsurile.

Daca cineva crede orbeste o anumita teorie sau model al Universului, precum Big Bang, este posibil sa aiba dificultati in a se deschide catre o realitate mai inalta, care transcede realitatea infatisata de teoria respectiva. Si, dupa cum bine stiti, multi savanti sunt ridiculizati cand vin cu idei noi. Aveti acum stiinta a ceea ce se petrece pe Pamant dintr-o perspectiva cosmica, si aveti si punctul de vedere spiritual si metafizic dintr-o perspectiva mai inalta.

Din punct de vedere stiintific, radiatiile de la Soare si alte stele vor intersecta Pamantul cu intensitate crescanda in urmatorii ani. Veti avea pe Pamant frecvente care nu au mai fost de aproximativ 26.000 ani. Aceste frecvente vor produce mutatii ADN-ului uman precum si a celor mai multe vietuitoare de pe planeta. Sufletele care sunt pregatite pentru mutatie, cele care s-au purificat si curatat de negativitate, vor avea o perioada extraordinara. Veti straluci in noile energii care vin. Sufletele blocate in vechile moduri de existenta, ce refuza sa se deschida noii realitati, vor avea vremuri dificile cu noile energii.

Asa cum am mai mentionat (vedeti arhiva), aveti Alinierea Precesionala din decembrie 2012, trecerea cometei in mai 2017, trecerea planetoidului Nebiru in ianuarie 2030 si Saltul Galactic ce a inceput aprox. in 1950 si se va incheia in jurul anului 2100.

Acum va indreptati catre 2012, iar Saltul Galactic isi inteteste efectele, cu perioada de maxim intre 2015 si 2035. Astfel, desi aveti o crestere in amplitudinea si frecventa energiei electromagnetice, polarizarea acesteia va scadea in timpul celor 3 zile: 21-23 Decembrie 2012. Veti avea apoi o mica scadere dar, urmeaza perioada 2015 – 2035 cand va veti afla in inima Zonei Electromagnetice Nule, cu polarizare electromagnetica scazuta. Aveti apoi cometa si planetoidul. Asadar, intre 2012 si 2030 va fi o calatorie „nebuna” pentru umanitate.

Vor fi multe schimbari si rapide, nu numai in ADN dar si in structura planetei. Dupa cum stiti, planeta si-a schimbat frecventa de rezonanta (rezonanta Shuman) de la aproximativ 8 Hz la 14-16 Hz. Aceasta crestere va continua. Asadar, Mama Pamant isi modifica si ea frecventa de vibratie. Asa cum am mai spus, aceasta planeta va deveni 4D. Sufletele 3D de pe planeta nu vor putea face fata schimbarilor si numai aproximativ 25% din umanitate va fi capabila sa continue pe Pamantul 4D. 75% dintre suflete vor gasi diferite cai pentru a parasi mediul planetar, parasindu-si corpurile fizice si re-incarnandu-se pe alte planete care sunt potrivite nivelului lor de vibratie.

Atunci cand acest medium a studiat cele de mai sus (cu ani in urma), el a prezis ca 80% dintre sufletele umane vor pleca in timpul schimbarilor si numai 20% vor continua aici, dintre care numai 0,1 % vor intra in ascensiune fizica (5D). Aceste proportii s-au schimbat, partial datorita lucratorilor Luminii de pe Pamant. Acum estimam ca 75% vor pleca, 25% vor ramane si 0,3% se vor inalta. Poate nu pare o crestere semnificativa dar este importanta daca va ganditi ca cele 5% reprezinta sute de milioane de suflete care s-au trezit incepand din anii 1950. Acesta este un numar mare de suflete, care au devenit constiente de natura lor superioara.

Material preluat de pe blogul :

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://maya_ra.ablog.ro/2008-09-18/img/200809/56239.jpg&imgrefurl=http://maya_ra.ablog.ro/2008-09-18/anatomia-sufletului-fragmentarea-3d.html&usg=__oaqnLKfi2NKmTo3FkYgXYjnr4Dc=&h=584&w=400&sz=22&hl=ro&start=29&sig2=o

2012 – Schimbarea paradigmei decembrie 17, 2009

Posted by MARIA NANU in Diverse.
Tags:
add a comment

2012 – Schimbarea paradigmei

Duminică, Octombrie 4, 2009

de Camelia Patrascanu

Se vorbeste tot mai mult despre anul 2012 ca fiind momentul unei mari transformari a intregii omeniri. Unii vorbesc despre cataclisme naturale, altii despre decadenta si razboaie.

Calendarele vechilor scoli spirituale anunta pentru 2012 un moment de rascruce pentru umanitate.

Asa sa stea lucrurile?

Pornind de la ideea ca o schimbare a intregii umanitati  ar trebui sa fie ilustrata de aspecte astrale de exceptie, am pornit in cercetarea hartilor ceresti pentru anul 2012, si mai ales a zilei de 21 decembrie – data ca ziua finalului: unei epoci sau a umanitati…

21 decembrie 2012

In ultima luna a anului 2012 aspectul cel mai tensionat este creat de Pluto si Uranus. Numai ca cei doi astri sunt “incordati” inca din 2010 si vor continua sa se “incrunte” pana in 2016. Aceste planete simbolizeaza constiinta omenirii, procesele de gandire si transformare a paradigmelor colective. Cu alte cuvinte, relatia Pluto-Uranus ne indeamna sa apelam la un tip de gandire ce ne permite transformarea intregii noastre vieti si gasirea unor solutii la problemele globale ale existentei. Aceste solutii cer totala renuntare la un mod vechi de gandire, bazat pe separare, concurenta, competitie, discriminare. Aspectele tensionate marcheaza dificultatea de a accepta transformarea necesara in viata noastra, o modelare a conceptiilor de viata, mai ales a notiunilor de confort si utilitate.

Astrologic vorbind, nu exista motive de ingrijorare in legatura cu anul 2012  sau cu luna decembrie a acestui an. Aspecte tensionate s-au produs de multe ori de-a lungul timpului. Astrologii catastrofici, fatalistii, propovaduitorii mantuirii cataclismice s-au auto-convins ca vad “semne” ale pedepsei divine sau ale unui sfarsit absolut.

In 21 decembrie 2012 doar Jupiter este retrograd si in aspect benefic cu Uranus: protectie si inspiratie pentru cei ce accepta sa se adapteze invatand lucruri noi, aratandu-se deschisi si permisivi fata de noile informatii, acceptand o noua gandire. Relatia pozitiva Jupiter–Uranus sugereaza curajul si entuziasmul de a urma o noua viziune de viata, vazuta ca innoitoare, incitanta si ofertanta. Cei permisivi, creativi, curajosi, flexibili si adaptabili par sa inteleaga primii care este aceasta noua cale.

Cuadratura Pluto-Uranus , singura problematica, este repetabila la intervale mari de timp.

Cel mai recent, aspectul a ocupat intervalul 1928-1934: perioada ascensiunii si instalarii nazismului. Cu Uranus in Berbec (ca acum): revolta, respingerea ierarhiilor, a ordinei instituite, dorinta de afirmare individualista (ca persoana fata de grup, ca grup fata de alte colectivitati, ca stat fata de alte tari). Cu Pluto in Rac: reconsiderarea modului de folosire a resurselor naturale, a bogatiilor de sol, a teritoriilor geografice si a statelor.

La acea vreme, nivelul de constiinta atins de omenire a condus la o valorificare distructiva a mesajului celor doua planete, prin crearea si aderarea la un curent social si politic totalitar, bazat pe distrugere, respingere, negare, furie si razbunare. Dar energia celor doua planete putea fi folosita si in alt sens. Un sens pe care omenirea nu il vedea atunci pentru ca viziunea era una a  exploatarii resurselor, a desconsiderarii celor slabi, a promovarii celor puternici, a dominarii, a cultivarii sentimentului de siguranta prin intermediul unui grup: familie, clasa, partid sau rasa.

Acum, avem sansa repararii acelui moment din biografia umanitatii alegand acum, fiecare pentru viata lui, un alt drum –  vindecator si transformator la nivel global prin rezultanta colectiva formata. Uranus este tot in Berbec, Pluto este in Capricorn. Putem folosi energia uraniana pentru a ne afirma viziunea indrazneata si originala de viata, prin initiativa de a trai conform convingerilor noastre, prin puterea de a ne sustine viziunea si de a crea secunda de secunda o noua varianta a viitorului. Capricornul simbolizeaza resursele materiale/energetice si folosirea lor, indica institutiile statale si multinationalele, puterea mondiala, tehnologiile stravechi (nu neaparat primitive), istoria (ce se rescrie).

devansarea lui 2012:  iunie 2010-martie 2011 – faza embrionara a noii omeniri

Aspectul tensionat Uranus (Berbec) – Pluto (Capricorn) provoaca omenirea sa se gandeasca la un alt mod de a-si folosi resursele naturale. Acest lucru ne conduce la o alta politica de mediu, la o alta relatie cu natura. Pluto indica un timp ce ne forteaza sa intelegem modul de functionare al materiei si energiei si sa folosim mai inteligent bunurile de care dispunem, astfel incat sa obtinem energie cu un randament mai bun, folosind inteligent resurse mai putine si mai rafinate – cum este energia nucleara, de exemplu, sau energia spirituala ce aduce vindecare in bolile incurabile. Capricornul nu sugereaza descoperirea unor tehnologii noi ci redescoperirea celor vechi. Asta ar putea sa insemne doua lucruri – fie descoperirea unui trecut extrem de avansat tehnologic si spiritual in istoria umanitatii, din care ne putem inspira, fie punerea pe piata a unor tehnologii energetice deja descoperite dar tinute secrete pana acum.

Cele doua planete sunt tensionate din 2010 pana in vara anului 2016. Din acest interval, cel mai complicat si riscant este cel cuprins intre iulie 2010 si aprilie 2011. De fapt, daca ar fi sa caut un aspect responsabil de transformarea planetei, acesta ar fi pasajul.

Daca ratiunile pentru care vechile civilizatii au declarat anul 2012 un prag in evolutia omenirii au fost de natura mistica si astronomica, ratiunile astrologice ma indeamna sa caut semnificatii speciale in perioada de 9 luni de dezvoltare embrionara a omenirii.

Mai ales in aprilie 2011 pe cer sunt mai mult aspecte incordate decat fluente. Parca omenirea ar sta in loc. Acela poate fi momentul de viraj la nivelul constiintei colective. Momentul de alegere. Punctul in care fiecare in parte, in functie de vibratia sufletului, alege daca isi schimba modul de a percepe si intelege viata sau ramane prins in vechile tipare. Este ca si cand ai de ales intre a vedea lucrurile din jur ca pana acum sau de a-ti deschide mintea pentru a vedea inclusiv semnificatiile mai subtile, campurile energetice, vibratiile, aurele, de exemplu – aspect ce nu face ca materia sa isi piarda consistenta ci sa devina mai bogata in informatie si sens.

Pasajul cuprins intre vara 2010 si primavara 2011 reprezinta intervalul transformarii. De care unii se vor bucura si vor profita. Uranus si Jupiter in Berbec, Pluto si Destinul in Capricorn cu Saturn in Balanta formeaza un triunghi dreptunghic. Pluto si Destinul reprezinta varful, sensul catre care sunt dirijate energiile planetelor. Este ca varful unei palnii ce aduna toate influxurile. Cei doi marcatori indica un alt mod de a ne raporta la realitatea inconjuratoare. Acest nou mod ne schimba destinul sau ne da puterea de a ni-l schimba daca vrem. In tot cazul, vom putea face modelari consistente in traseul vietii noastre. Cu o conditie. Sa stim sa folosim energia lui Pluto. Acest astru raspunde de procesele psiho-spirituale din constiinta noastra. Ele corespund unei reactii nucleare din chimie. Forta spirituala are puterea de a crea reactii in lant, ca si fisiunea nucleara. O singura traire iluminatorie are darul de a reverbera, de a se transmite in lant pe toate etajele fiintei noastre. O experienta transformatoare ne modeleaza intreaga fiinta, nu doar aspectul implicat in experienta.

Va aduceti aminte de experimentele dr. Masaru Emoto care a aratat ca apa poluata supusa procesului de purificare spirituala prin rugaciune si-a schimbat structura devenind ordonata si stralucitoare si, astfel, potabila. Procesul este identic cu sfintirea apei in slujbele ortodoxe – apa ce s-a dovedit ca poate fi bauta fara riscuri si la cativa ani de la sfintire.

Inainte de anul 2012 avem aspecte astrale de exceptie care indica o schimbare de paradigma, a tuturor conceptiilor noastre despre viata, despre destin, despre arta de a trai, despre semnificatiile vietii noastre pe Terra, despre adevaratele sensuri ale evenimentelor mari din istoria omenirii. Toata conceptia despre viata si lume are sansa sa se schimbe. Pentru unii insa lucrurile vor ramane pe loc. Unii vor trai intr-o realitate, altii in alta. Unii vor crede in vindecare prin puterea credintei, aavizualizarii, a schimbarii gandirii si a modelarii caracterului, altii vor cotinua sa creada in boala, suferinta si fatalitate. Unii vor atrage in realitatea lor anumite evenimente ce vor corespunde credintelor lor si modului lor de-a gandi, altii vor atrage cu totul alte evenimente. Unii se vor plange de mediul in care traiesc, altii vor trai neafectati de ostilitatile mediului sau nu vor materializa un mediu ostil. Vom trai pe aceeasi planeta, ca si pana acum, dar vom avea perceptii diferite despre viata pe pamant. Asa cum intr-un cartier unii se plang mereu de hoti in timp ce altii nici nu-i vad si nici nu se intalnesc cu ei – practic hotii nu exista pentru ca nu se materializeaza in realitatea lor. Aceste diferente vor fi din ce in ce mai mari si vor ilustra credintele si felul in care gandim. Adica paradigma. Modul de a privi lumea.

Lucrurile deja se intampla. Si s-au intamplat dintotdeauna pentru ca mereu au fost oameni care au vazut dincolo de aparente, care au gandit dincolo de prejudecati sau de tiparele vremurilor lor, impuse de familie si societate.  Singura schimbare acum este ca procesul se extinde de la indivizi separati la nivel de mase.

gandirea creatoare

Distanta intre gand si materializare devine din ce in ce mai mica. Sincronicitatile, coincidentele sunt tot mai numeroase. Ceea ce inseamna ca “patura” mentala este mai consistenta, mai densa si asigura o transmitere a informatiei mai rapid, de la individ la individ. De aceea avem abilitatea de a ne acomoda repede cu noile tehnologii (mai ales copiii care se adapteaza intuitiv, ca si cand ei deja ar sti), de a intelege repede noi notiuni cu care operam in profesie ori de a intelege concepte spirituale. Mintile noastre sunt unite prin fire nevazute de mintile oamenilor cu care intra in rezonanta. Este ca pe Facebook unde prietenii din lista ta se regasesc si in lista altora si in felul acestea se creeaza o retea de relatii, invizibila, ce iti permite un acces indirect la prietenii prietenilor tai, la cunostintele cunostintelor tale, la cunoasterea colectiva…

Distanta tot mai mica intre gand si materializare ne permite sa vedem rapid efectele gandurilor noastre. In jurul acestei idei a pendulat si filmul “Life or something like it” cu Angelina Jolie. Profetindu-i-se ca va muri peste o saptamana eroina cere parerea prietenului ei. Raspunsul este genial. Profetia, daca este corecta, corespunde persoanei ei din prezent. Dar daca ea isi schimba modul de a gandi, credintele, comportamentul, modul de a trai, convingerile, relatiile, practic devine o alta persoana. Care va genera o alta profetie. Lucru ce se si intampla.

O transformare asemanatoare s-a produs cu scriitorul si bioterapeutul Serghei Nikolaevici Lazarev caruia i s-a spus ca va muri de cancer in cateva saptamani. Scriindu-si ultima carte constata ca termenul a expirat iar boala lui a disparut. Prin acceptare si predare senina, a produs o schimbare de vibratie in corp iar cancerul nu a mai avut teren pe care sa-l invadeze.

Si astfel de transformari am vazut la nenumarati oameni pe care i-am intalnit. Si care au reusit sa isi schimbe viata si sa transforme dramele in povesti de succes. Divorturi dureroase care au dus la iubiri minunate si la intinerirea persoanei, la o reinventare personala. Boli incurabile care au dus la vindecare prin schimbarea prioritatilor in viata, a atitudinii fata de viata si a gandirii. Prabusiri financiare care au generat un alt traseu de realizare ce oferea satisfactii cu adevarat importante si o stare de fericire ce nu putea fi comparata cu nimic de pana atunci.

Aceste noi moduri de a ne privi pe noi insine si lumea in care traim sunt alchimii spirituale. Pluto raspunde de alchimie. El este varful de lance al celor 9 luni ce preced finalul de an 2012 – asta daca ne punem problema unui prag al omenirii pentru acel an.

Conjunctia Uranus-Jupiter ce are loc din mai 2010 pana in martie 2011 ne permite intelegerea noiii paradigme, compunerea unei noi viziuni de viata, construirea unor noi repere si unor noi reguli de convietuire colectiva si de conduita planetara, a unui nou mod de a ne valorifica puterea interioara. Experimentele nu vor lipsi, persoanele exceptionale, promotorii, avangardistii, modelele, exemplele personale ne vor fi surse de inspiratie. Vom sti astfel ce conduita sa evitam si pe care s-o cultivam. Noi vom fi modele pentru altii. Dar experienta unei noi lumi este individualizata. Fiecare va trebui sa creeze propria sa relatie cu universul din jurul sau, sa fie stapan pe mecanismele sale de existenta. Doar rezultanta iluminarilor individuale are sansa sa schimbe viata pe planeta. In lipsa unei conduite colective fiecare va avea parte de realitatea pe care si-o creaza individual fara puterea crearii unei matrici pentru viitoarea Terra.

o alta lume

Pluto in Capricorn indica economie. O ambitie de a valorifica la maximum resursele de care dispunem astfel incat sa nu rispim nici un gram de materie. Asta ne ajuta sa menajam resursele naturale si sa apelam la tehnologii mai rafinate de a extrage energia din materie. Sau de a face ca materia sa ne furnizeze singura energia inglobata in ea, prin procedee alchimice, de transmutare. Lucrul acesta deja se intampla insa este atat de banal incat nu ne mai dam seama de el. Cand copilul este bolnav iar mama il mangaie spunanad o rugaciune din toata inima cu convingerea si simtirea deplina ca pruncul ei este ocrotit se produce o ridicare a vibratiei, asa numita „scaldare” in har. Aceasta energie fina „spala” celulele si transmuta boala in sanatate. Sau cand o persoana bolnava ce isi cunoaste bine boala si intelege fiziologia organului bolnav, vizualizeaza procesul vindecarii fiind convins de realitatea imaginii pe care mintea sa o creaza, se produce din nou alchimia vindecarii. De fiecare data subiectii s-au conectat la o realitate mai inalta decat cea in care s-a manifestat boala (detasati de orice conflicte personale, de frici, de rusine, furie, nemultumiri). S-au conectat la credinta, iubire, o imagine clara a sanatatii si simtirea sincera a vindecarii. Aceasta inseamna sa iesi din realitatea palpabila si sa patrunzi in a patra dimensiune si a cincea dimensiune. Acolo unde devii magicianul ce scoate porumbei din joben folosind inteligent energiile subtile. Asta inseamna sa poti sa iti ajuti corpul cand este slabit, sa te mentii mereu la un nivel inalt de incredere, bucurie, de putere fizica, de vitalitate. Asta inseamna sa poti fi suport pentru cei din jur prin echilibrul tau, sa fii o prezenta inspiratoare pentru semeni, sa ai o relatie netoxica cu mediul si sa fii o prezenta benefica in viata ta.

Acestea sunt de fapt schimbarile care le aduce 2012. Pentru ele ne putem pregati in cele 9 luni de alchimie  a umanitatii: iulie 2010 – aprilie 2011. Indiferent ce bilderbergi decid soarta economica si politica a pamantului, in viata fiecaruia dintre noi, noi suntem stapani, noi alegem ce semnificatie poarta pentru noi influentele exterioare. Noi cream, prin fortele noastre spirituale, un camp auric puternic ce nu permite imixtiuni nerezonante cu fiinta si destinul nostru. Indiferent ce politicieni ne conduc destinele colelctive, noi alegem cum ne simtim in viata noastra. Asa cum inainte de ’89 noi alegeam ce semnificatie dam vietii plina de privatiuni. Unii se considerau damnati ca traiesc in Romania, alti stiau sa isi creeze momente frumoase si relatii afectuoase chiar si in acele conditii. Asa cum in inchisorile politice oamenii s-au salvat pastradu-si sufletul iubitor si credincios – lucru ce nu ii facea fatalisti, dorindu-si ca toti ceilalti o viata buna, dar pastrandu-si puterea pentru reconstructie si nu pentru ura.

Si vreau sa va mai spun ceva. Am avut o experienta cu un clarvazator apreciat. El a facut o prognoza pentru o persoana draga. Prognoza nu s-a implinit pentru ca persoana s-a schimbat radical si si-a oferit astfel un alt viitor, in rezonanta cu noua sa identitate sufleteasca. Cand se intampla asa clarvazatorii adesea intampina un zid peste care nu pot trece iar citirea lor este neclara. Zidul corespunde momentului de liber arbitru al individului – isi poate alege calea. Nici un clarvazator din lume nu poate vedea ce va alege pentru ca momentele de viraj sunt gratii divine si doar secunda suspendata in vesnicie hotaraste destinul.

De exemplu, experimentele care s-au facut pentru „citirea” anului 2012 si au avut ca subiecti cei mai puternici  clarvazatori  (experimentul Montauk) au aratat ca nu s-a putut vizualiza viitorul. Ca si cand ar fi un prag ce bruiaza citirea. Viitorul inca nu e scris sau este rezervat doar celor ce au capacitatea de a ajunge in el, celor care au puterea de a face virajul spre un alt mod de gandire.  Doar prezenta unor abilitati paranormale nu indica si o transformare spirituala. Asa incat viitorul este rezervat celor care isi schimba si inima nu doar isi rafineaza simturile si receptorii.

Asa incat, avem posibilitatea sa alegem cum va fi viata noastra. In orice clipa avem aceasta posibilitate. Chiar daca cei din jurul nostru fac alegeri ce dau o rezultanta ce nu rezoneaza cu noi, vom putea construi pentru noi un „culoar” in care sa ne intalnim doar cu rezultatele credintelor si gandurilor noastre. Ca firele unei tesaturi ce se intrepatrund dar, de fapt, fiecare are propria sa banda in care destinul sau curge.

Intodeauna inaintea unei mari schimbari exista un moment de gratie ce permite crearea unei viziuni despre schimbare. Cum vrem sa fie viitorul nostru? Cum vreau eu sa arate viata mea, cum vrei tu sa arate viata ta?

Asta este intrebarea!

de Camelia Patrascanu
www.horoscoptv.ro

2012 – Schimbarea paradigmei

Duminicã, Octombrie 4, 2009
de Camelia
*[image: LightShiningonEarth ]

Se vorbeste tot mai mult despre anul 2012 ca fiind momentul unei mari transformari a intregii omeniri. Unii vorbesc despre cataclisme naturale, altii despre decadenta si razboaie. *
*Calendarele vechilor scoli spirituale anunta pentru 2012 un moment de rascruce pentru umanitate. *
* Asa sa stea lucrurile?*
* Pornind de la ideea ca o schimbare a intregii umanitati ar trebui sa fie ilustrata de aspecte astrale de exceptie, am pornit in cercetarea hartilor ceresti pentru anul 2012, si mai ales a zilei de 21 decembrie – data ca ziua finalului: unei epoci sau a umanitati… *

*21 decembrie 2012*
In ultima luna a anului 2012 aspectul cel mai tensionat este creat de *Pluto si Uranus*. Numai ca cei doi astri sunt „incordati” inca din 2010 si vor continua sa se „incrunte” pana in 2016. Aceste planete simbolizeaza constiinta omenirii, procesele de gandire si transformare a paradigmelor colective. Cu alte cuvinte, relatia Pluto-Uranus ne indeamna sa apelam la un tip de gandire ce ne permite transformarea intregii noastre vieti si gasirea
unor solutii la problemele globale ale existentei. Aceste solutii cer totala renuntare la un mod vechi de gandire, bazat pe separare, concurenta, competitie, discriminare. Aspectele tensionate marcheaza dificultatea de a accepta transformarea necesara in viata noastra, o modelare a conceptiilor de viata, mai ales a notiunilor de confort si utilitate.
Astrologic vorbind, nu exista motive de ingrijorare in legatura cu anul 2012 sau cu luna decembrie a acestui an. Aspecte tensionate s-au produs de multe ori de-a lungul timpului. Astrologii catastrofici, fatalistii, propovaduitorii mantuirii cataclismice s-au auto-convins ca vad „semne” ale pedepsei divine sau ale unui sfarsit absolut.
In 21 decembrie 2012 doar *Jupiter este retrograd si in aspect benefic cu Uranus*: protectie si inspiratie pentru cei ce accepta sa se adapteze invatand lucruri noi, aratandu-se deschisi si permisivi fata de noile informatii, acceptand o noua gandire. Relatia pozitiva Jupiter-Uranus sugereaza curajul si entuziasmul de a urma o noua viziune de viata, vazuta
ca innoitoare, incitanta si ofertanta. Cei permisivi, creativi, curajosi, flexibili si adaptabili par sa inteleaga primii care este aceasta noua cale.
*Cuadratura Pluto-Uranus* , singura problematica, este repetabila la intervale mari de timp.
Cel mai recent, aspectul a ocupat intervalul 1928-1934: perioada ascensiunii si instalarii nazismului. Cu Uranus in Berbec (ca acum): revolta, respingerea ierarhiilor, a ordinei instituite, dorinta de afirmare individualista (ca persoana fata de grup, ca grup fata de alte
colectivitati, ca stat fata de alte tari). Cu Pluto in Rac: reconsiderarea modului de folosire a resurselor naturale, a bogatiilor de sol, a teritoriilor geografice si a statelor.
La acea vreme, nivelul de constiinta atins de omenire a condus la o valorificare distructiva a mesajului celor doua planete, prin crearea si aderarea la un curent social si politic totalitar, bazat pe distrugere, respingere, negare, furie si razbunare. Dar energia celor doua planete putea fi folosita si in alt sens. Un sens pe care omenirea nu il vedea atunci
pentru ca viziunea era una a exploatarii resurselor, a desconsiderarii celor slabi, a promovarii celor puternici, a dominarii, a cultivarii sentimentului de siguranta prin intermediul unui grup: familie, clasa, partid sau rasa.
Acum, avem sansa repararii acelui moment din biografia umanitatii alegand acum, fiecare pentru viata lui, un alt drum – vindecator si transformator la nivel global prin rezultanta colectiva formata. Uranus este tot in Berbec, Pluto este in Capricorn. Putem folosi energia uraniana pentru a ne afirma viziunea indrazneata si originala de viata, prin initiativa de a trai
conform convingerilor noastre, prin puterea de a ne sustine viziunea si de a crea secunda de secunda o noua varianta a viitorului. Capricornul simbolizeaza resursele materiale/energetic e si folosirea lor, indica institutiile statale si multinationalele, puterea mondiala, tehnologiile stravechi (nu neaparat primitive), istoria (ce se rescrie).

*devansarea lui 2012: iunie 2010-martie 2011 – faza embrionara a noii omeniri*
Aspectul tensionat Uranus (Berbec) – Pluto (Capricorn) provoaca omenirea sa se gandeasca la un alt mod de a-si folosi resursele naturale. Acest lucru ne conduce la o alta politica de mediu, la o alta relatie cu natura. Pluto indica un timp ce ne forteaza sa intelegem modul de functionare al materiei si energiei si sa folosim mai inteligent bunurile de care dispunem, astfel incat sa obtinem energie cu un randament mai bun, folosind inteligent resurse mai putine si mai rafinate – cum este energia nucleara, de exemplu,
sau energia spirituala ce aduce vindecare in bolile incurabile. Capricornul nu sugereaza descoperirea unor tehnologii noi ci redescoperirea celor vechi.
Asta ar putea sa insemne doua lucruri – fie descoperirea unui trecut extrem de avansat tehnologic si spiritual in istoria umanitatii, din care ne putem inspira, fie punerea pe piata a unor tehnologii energetice deja descoperite dar tinute secrete pana acum.
Cele doua planete sunt tensionate din 2010 pana in vara anului 2016. Din acest interval, cel mai complicat si riscant este cel cuprins intre *iulie 2010 si aprilie 2011*. De fapt, daca ar fi sa caut un aspect responsabil de transformarea planetei, acesta ar fi pasajul.
Daca ratiunile pentru care vechile civilizatii au declarat anul 2012 un prag in evolutia omenirii au fost de natura mistica si astronomica, ratiunile astrologice ma indeamna sa caut semnificatii speciale in perioada de* **9 luni de dezvoltare embrionara a omenirii. *
Mai ales in aprilie 2011 pe cer sunt mai mult aspecte incordate decat fluente. Parca omenirea ar sta in loc. Acela poate fi momentul de viraj la nivelul constiintei colective. Momentul de alegere. Punctul in care fiecare in parte, in functie de vibratia sufletului, alege daca isi schimba modul de a percepe si intelege viata sau ramane prins in vechile tipare. Este ca si cand ai de ales intre a vedea lucrurile din jur ca pana acum sau de a-ti
deschide mintea pentru a vedea inclusiv semnificatiile mai subtile, campurile energetice, vibratiile, aurele, de exemplu – aspect ce nu face ca materia sa isi piarda consistenta ci sa devina mai bogata in informatie si sens.
Pasajul cuprins intre *vara 2010 si primavara 2011* reprezinta intervalul transformarii. De care unii se vor bucura si vor profita. Uranus si Jupiter in Berbec, Pluto si Destinul in Capricorn cu Saturn in Balanta formeaza un triunghi dreptunghic. Pluto si Destinul reprezinta varful, sensul catre care sunt dirijate energiile planetelor. Este ca varful unei palnii ce aduna toate influxurile. Cei doi marcatori indica un alt mod de a ne raporta la
realitatea inconjuratoare. Acest nou mod ne schimba destinul sau ne da puterea de a ni-l schimba daca vrem. In tot cazul, vom putea face modelari consistente in traseul vietii noastre. Cu o conditie. Sa stim sa folosim energia lui Pluto. Acest astru raspunde de procesele psiho-spirituale din constiinta noastra. Ele corespund unei reactii nucleare din chimie. Forta spirituala are puterea de a crea reactii in lant, ca si fisiunea nucleara. O
singura traire iluminatorie are darul de a reverbera, de a se transmite in lant pe toate etajele fiintei noastre. O experienta transformatoare ne modeleaza intreaga fiinta, nu doar aspectul implicat in experienta.
Va aduceti aminte de experimentele dr. Masaru Emoto care a aratat ca apa poluata supusa procesului de purificare spirituala prin rugaciune si-a schimbat structura devenind ordonata si stralucitoare si, astfel, potabila.
Procesul este identic cu sfintirea apei in slujbele ortodoxe – apa ce s-a dovedit ca poate fi bauta fara riscuri si la cativa ani de la sfintire.
Inainte de anul 2012 avem aspecte astrale de exceptie care indica o schimbare de paradigma, a tuturor conceptiilor noastre despre viata, despre destin, despre arta de a trai, despre semnificatiile vietii noastre pe Terra, despre adevaratele sensuri ale evenimentelor mari din istoria omenirii. Toata conceptia despre viata si lume are sansa sa se schimbe.
Pentru unii insa lucrurile vor ramane pe loc. Unii vor trai intr-o realitate, altii in alta. Unii vor crede in vindecare prin puterea credintei, aavizualizarii, a schimbarii gandirii si a modelarii
caracterului, altii vor cotinua sa creada in boala, suferinta si fatalitate.
Unii vor atrage in realitatea lor anumite evenimente ce vor corespunde credintelor lor si modului lor de-a gandi, altii vor atrage cu totul alte evenimente. Unii se vor plange de mediul in care traiesc, altii vor trai neafectati de ostilitatile mediului sau nu vor materializa un mediu ostil.
Vom trai pe aceeasi planeta, ca si pana acum, dar vom avea perceptii diferite despre viata pe pamant. Asa cum intr-un cartier unii se plang mereu de hoti in timp ce altii nici nu-i vad si nici nu se intalnesc cu ei – practic hotii nu exista pentru ca nu se materializeaza in realitatea lor.
Aceste diferente vor fi din ce in ce mai mari si vor ilustra credintele si felul in care gandim. Adica paradigma. Modul de a privi lumea.
Lucrurile deja se intampla. Si s-au intamplat dintotdeauna pentru ca mereu au fost oameni care au vazut dincolo de aparente, care au gandit dincolo de prejudecati sau de tiparele vremurilor lor, impuse de familie si societate.
Singura schimbare acum este ca procesul se extinde de la indivizi separati la nivel de mase.

*gandirea creatoare*
Distanta intre gand si materializare devine din ce in ce mai mica. Sincronicitatile, coincidentele sunt tot mai numeroase. Ceea ce inseamna ca „patura” mentala este mai consistenta, mai densa si asigura o transmitere a informatiei mai rapid, de la individ la individ. De aceea avem abilitatea de a ne acomoda repede cu noile tehnologii (mai ales copiii care se adapteaza intuitiv, ca si cand ei deja ar sti), de a intelege repede noi notiuni cu care operam in profesie ori de a intelege concepte spirituale. Mintile noastre sunt unite prin fire nevazute de mintile oamenilor cu care intra in rezonanta. Este ca pe Facebook unde prietenii din lista ta se regasesc si in lista altora si in felul acestea se creeaza o retea de relatii, invizibila, ce iti permite un acces indirect la prietenii prietenilor tai, la
cunostintele cunostintelor tale, la cunoasterea colectiva…
Distanta tot mai mica intre gand si materializare ne permite sa vedem rapid  efectele gandurilor noastre. In jurul acestei idei a pendulat si filmul „Life or something like it” cu Angelina Jolie. Profetindu-i- se ca va muri peste o saptamana eroina cere parerea prietenului ei. Raspunsul este genial.
Profetia, daca este corecta, corespunde persoanei ei din prezent. Dar daca ea isi schimba modul de a gandi, credintele, comportamentul, modul de a trai, convingerile, relatiile, practic devine o alta persoana. Care va genera o alta profetie. Lucru ce se si intampla.
O transformare asemanatoare s-a produs cu scriitorul si bioterapeutul Serghei Nikolaevici Lazarev caruia i s-a spus ca va muri de cancer in cateva saptamani. Scriindu-si ultima carte constata ca termenul a expirat iar boala lui a disparut. Prin acceptare si predare senina, a produs o schimbare de vibratie in corp iar cancerul nu a mai avut teren pe care sa-l invadeze.
Si astfel de transformari am vazut la nenumarati oameni pe care i-am intalnit. Si care au reusit sa isi schimbe viata si sa transforme dramele in povesti de succes. Divorturi dureroase care au dus la iubiri minunate si la intinerirea persoanei, la o reinventare personala. Boli incurabile care au dus la vindecare prin schimbarea prioritatilor in viata, a atitudinii fata de viata si a gandirii. Prabusiri financiare care au generat un alt traseu de realizare ce oferea satisfactii cu adevarat importante si o stare de fericire ce nu putea fi comparata cu nimic de pana atunci.
Aceste noi moduri de a ne privi pe noi insine si lumea in care traim sunt alchimii spirituale. Pluto raspunde de alchimie. El este varful de lance al celor 9 luni ce preced finalul de an 2012 – asta daca ne punem problema unui prag al omenirii pentru acel an.
Conjunctia Uranus-Jupiter ce are loc din mai 2010 pana in martie 2011 ne permite intelegerea noiii paradigme, compunerea unei noi viziuni de viata, construirea unor noi repere si unor noi reguli de convietuire colectiva si de conduita planetara, a unui nou mod de a ne valorifica puterea interioara.
Experimentele nu vor lipsi, persoanele exceptionale, promotorii, avangardistii, modelele, exemplele personale ne vor fi surse de inspiratie.
Vom sti astfel ce conduita sa evitam si pe care s-o cultivam. Noi vom fi modele pentru altii. Dar experienta unei noi lumi este individualizata.
Fiecare va trebui sa creeze propria sa relatie cu universul din jurul sau, sa fie stapan pe mecanismele sale de existenta. Doar rezultanta iluminarilor individuale are sansa sa schimbe viata pe planeta. In lipsa unei conduite colective fiecare va avea parte de realitatea pe care si-o creaza individual fara puterea crearii unei matrici pentru viitoarea Terra.

*o alta lume*
Pluto in Capricorn indica economie. O ambitie de a valorifica la maximum resursele de care dispunem astfel incat sa nu rispim nici un gram de materie. Asta ne ajuta sa menajam resursele naturale si sa apelam la tehnologii mai rafinate de a extrage energia din materie. Sau de a face ca materia sa ne furnizeze singura energia inglobata in ea, prin procedee alchimice, de transmutare. Lucrul acesta deja se intampla insa este atat de
banal incat nu ne mai dam seama de el. Cand copilul este bolnav iar mama il mangaie spunanad o rugaciune din toata inima cu convingerea si simtirea deplina ca pruncul ei este ocrotit se produce o ridicare a vibratiei, asa numita „scaldare” in har. Aceasta energie fina „spala” celulele si transmuta boala in sanatate. Sau cand o persoana bolnava ce isi cunoaste bine boala si intelege fiziologia organului bolnav, vizualizeaza procesul vindecarii fiind convins de realitatea imaginii pe care mintea sa o creaza, se produce din nou alchimia vindecarii. De fiecare data subiectii s-au conectat la o realitate mai inalta decat cea in care s-a manifestat boala (detasati de orice conflicte personale, de frici, de rusine, furie, nemultumiri) . S-au conectat la credinta, iubire, o imagine clara a sanatatii si simtirea
sincera a vindecarii. Aceasta inseamna sa iesi din realitatea palpabila si sa patrunzi in a patra dimensiune si a cincea dimensiune. Acolo unde devii magicianul ce scoate porumbei din joben folosind inteligent energiile subtile. Asta inseamna sa poti sa iti ajuti corpul cand este slabit, sa te mentii mereu la un nivel inalt de incredere, bucurie, de putere fizica, de
vitalitate. Asta inseamna sa poti fi suport pentru cei din jur prin echilibrul tau, sa fii o prezenta inspiratoare pentru semeni, sa ai o relatie netoxica cu mediul si sa fii o prezenta benefica in viata ta.
Acestea sunt de fapt schimbarile care le aduce 2012. Pentru ele ne putem pregati in cele 9 luni de alchimie a umanitatii: iulie 2010 – aprilie 2011.
Indiferent ce bilderbergi decid soarta economica si politica a pamantului, in viata fiecaruia dintre noi, noi suntem stapani, noi alegem ce semnificatie poarta pentru noi influentele exterioare. Noi cream, prin fortele noastre spirituale, un camp auric puternic ce nu permite imixtiuni nerezonante cu fiinta si destinul nostru. Indiferent ce politicieni ne conduc destinele colelctive, noi alegem cum ne simtim in viata noastra. Asa cum inainte de ’89 noi alegeam ce semnificatie dam vietii plina de privatiuni. Unii se considerau damnati ca traiesc in Romania, alti stiau sa  isi creeze momente frumoase si relatii afectuoase chiar si in acele conditii. Asa cum in inchisorile politice oamenii s-au salvat pastradu-si
sufletul iubitor si credincios – lucru ce nu ii facea fatalisti, dorindu-si ca toti ceilalti o viata buna, dar pastrandu-si puterea pentru reconstructie si nu pentru ura.
Si vreau sa va mai spun ceva. Am avut o experienta cu un clarvazator apreciat. El a facut o prognoza pentru o persoana draga. Prognoza nu s-a implinit pentru ca persoana s-a schimbat radical si si-a oferit astfel un alt viitor, in rezonanta cu noua sa identitate sufleteasca. Cand se intampla asa clarvazatorii adesea intampina un zid peste care nu pot trece iar citirea lor este neclara. Zidul corespunde momentului de liber arbitru al
individului – isi poate alege calea. Nici un clarvazator din lume nu poate vedea ce va alege pentru ca momentele de viraj sunt gratii divine si doar secunda suspendata in vesnicie hotaraste destinul.
De exemplu, experimentele care s-au facut pentru „citirea” anului 2012 si au avut ca subiecti cei mai puternici clarvazatori (experimentul Montauk) au aratat ca nu s-a putut vizualiza viitorul. Ca si cand ar fi un prag ce bruiaza citirea. Viitorul inca nu e scris sau este rezervat doar celor ce au capacitatea de a ajunge in el, celor care au puterea de a face virajul spre un alt mod de gandire. Doar prezenta unor abilitati paranormale nu indica
si o transformare spirituala. Asa incat viitorul este rezervat celor care isi schimba si inima nu doar isi rafineaza simturile si receptorii.
Asa incat, avem posibilitatea sa alegem cum va fi viata noastra. In orice clipa avem aceasta posibilitate. Chiar daca cei din jurul nostru fac alegeri ce dau o rezultanta ce nu rezoneaza cu noi, vom putea construi pentru noi un „culoar” in care sa ne intalnim doar cu rezultatele credintelor si gandurilor noastre. Ca firele unei tesaturi ce se intrepatrund dar, de fapt, fiecare are propria sa banda in care destinul sau curge.
Intodeauna inaintea unei mari schimbari exista un moment de gratie ce permite crearea unei viziuni despre schimbare. Cum vrem sa fie viitorul nostru? Cum vreau eu sa arate viata mea, cum vrei tu sa arate viata ta?
Asta este intrebarea!

Bine ai venit! mai 9, 2008

Posted by MARIA NANU in Uncategorized.
3 comments

Te afli intr-un loc unde se cauta noi raspunsuri, necunoscutul sa fie transformat in cunoscut. Ce se va scrie aici, timpul va decide daca este adevarat. Unele concepte pot acum sa fie respinse dar ulterior sa devina acceptate si valorificate.