jump to navigation

Şamanii

Şamanii

Normal şi supranormal

Normalul este oare ce considerăm noi că este prima percepţie a unei realităţii cu care am fost învăţaţi prin incoştientul colectiv şi atunci ce reprezintă o altă înţelegere o respingem, ca anormal, ori o catalogalizăm supranormal ?

Oamenii în general se închid între nişte şabloane dacă nu înţeleg cred că nu există aceste fenomene, dar nici măcar nu le acceptă ca fenomene ce pot fi reale şi pe care oricine le poate asimila, noile concepte ori fenomene care fac parte totuşi din viaţa cotidiană. Unele din descrierile facute de don Juan sunt şi în religiile creştine, hinduism, etc. dar sunt sub alte exprimări. Zborul spiritual (dedublarea) în hinduism, toate metodele folosite sunt pentru mântuire, iluminare, devenirea omului cunoaşterii ca scop final descoperirea legăturilor dintre conştient, subconştient şi inconştient. Formarea unor conexiuni şi coordonarea spre un echilibru energetic şi spiritual pentru ca omul să ajungă la o capacitate de a-şi conecta sinele la energiile universului real, nu cel pe care l-am delimitat prin cunoaşterea în momentul actual.

Energopsihismul este forma de energie psihică a omului care are capacitatea de a forma conexiunile cu sinele şi spiritul. Spiritul este constituit din matricile corpului fizic, genetic, anatomic, fiziologic, matricea psihicului, matricea trecutului, prezentului, viitorului, toate aceste matrici sunt de fapt forme de energii care unele sa/u descoperit, iar în domeniul psihicului încă se mai caută. Dacă s-ar fi descoperit până acum forma reală a psihicului atunci s-ar realiza integralizarea într-un potenţial mult mai mare al acumulării cunoaşteri, şi o percepţie a realităţii care poate ne-ar speria dacă am afla-o. Poate descoperim ca nu există trecut, viitor ci este numai prezent, că nu trăim într-o lume care să delimiteze timpul, ci noi am dat o valoare timpului pentru a face o delimitare fizică, fiindcă omul în general nu poate trăi fără o limitare a surselor proprii. Este o limitare impusă pentru a se obţine diverse forme de putere asupra celorlalţi, obligând într-un fel la limitarea aspiraţiilor ori controlul altor forme de energii.

Altă temă abordată în toate mitologiile este reâncarnarea, acest subiect este foarte dificil de abordat fiindcă totuşi nu s-a demonstrat şi nu s-a dat o explicaţie stiiţifică clară. Chiar dacă nu se poate demonstra fizic asta nu înseamnă că nu se poate , ce ar indica o validitate este chiar abordarea acestui subiect în toate mitologiile. Dacă nu s-ar putea nu ar fi fost exemplificată în balade, povestiri, biblie, Vede, etc. Aşadar accept că există o formă prin care omul poate revenii în alt timp istoric, pentru a evolua spiritual, poate chiar genetic, prin acumularea diverselor forme energetice ale timpului respectiv. Cel mai posibil când se produce acest lucru nu avem memoria faptelor trecute , doar parţial ne este transmis pentru a se face o adaptare la timpul respectiv, unii au reuşit prin diverse tehnici de a-şi reaminte din vieţiile anterioare. Ceea ce ar însemna că întradevăr traim un timp unic al trecutului, iar alţii au demonstrat o conexiune cu timpul viitor prin anticipări ale unor evenimente ce s-au derulat într-un timp al viitorului faţă de momentul în care au trăit, o altă conexiune cu viitorul, deci omul poate trăi în acelaş timp trecutul, viitorul, prezentul toate fiind incluse în timpul universal.

Dacă eu nu pot face acest lucru fiindcă nu am cunoştiiţele necesare , asta nu înseamnă că nu există acest timp universal. Sunt genul de om care spun , adevărul este un fals, falsul este un adevăr, în timp se vor cofirma ori infirma aceste fenomene, care vor fi selectate însuşi de inconştientul colectiv al întregii planete. În baza acestui principiu am încecat să dau un înţeles al metodelor şi interpretarea vieţii pe care ei o ˝ văd˝.

Carlos Castaneda, a studiat antropologia la Universitatea Carlifoniană din Los Angeles. Era încă student când l-a cunoscut pe Juan Matus, un bătrân indian de neam Yaqui. Experienţele trăite în cursul procesului de iniţiere căruia i s-a supus pentru a deveni un om al cunoaşteri şi în care l-a avut ca maestru pe don Juan. În aceste pagini sunt selectate anumite fragmente care le-am considerat semnificative pentru tema aleasă a eseului, din cărţile publicate de Carlos Castaneda.

Don Juan spusese că miezul fiinţei noastre îl reprezentă acţiunea de a percepe şi că magia existenţei noastre era acţiunea de a fi conştient. Pentru el, percepţia şi conştiinţa alcătuiau o singură unitate, funcţională şi inexplicabilă, care are două domenii. Prima era ,, atenţia tonalului”, respectiv, capacitatea oamenilor normali de a percepe şi a-şi plasa conştiinţa asupra lumii obişnuite pe care o reprezintă viaţa cotidiană, această formă de atenţie şi ,,primul cerc al puterii” noastre, definindu-1 drept capacitatea noastră teribilă, dar considerată ca un bun dat o dată pentru totdeauna, de a institui ordinea în modul nostru de a percepe lumea cotidiană.

Al doilea domeniu era ,, atenţia nagualului”, respectiv capac­itatea vrajitorilor de a-şi plasa conştiinţa asupra lumii neobişnuite. El denumea acest domeniu al atenţiei ,, al doilea cerc al puterii”, sau altfel spus, capacitatea absolut uimitoare pe care o avem cu toţii, dar pe care numai vrăjitorii o folosesc, de a stabili ordinea în lumea neobisnuită.(8)

El împarte în trei părţi inegale conştiinţa, cea mai mică parte dintre ele prima atenţie şi spunea că este conştiinţa pe care o dezvoltă fiecare persoană normală, pentru a interacţiona cu lumea obişnuită; ea conţine conştiinţa corpului fizic. Altă parte, mai mare, era denumită a doua atenţie, fiind descrisă drept conştiinţa necesară pentru a putea percepe coconul nostru lumi­nos şi a acţiona ca fiinţe luminoase. A doua atenţie rămâne în fundal pe toată durata vieţii noastre, dacă nu este scoasă în evidenţà în mod deliberat, prin antrenament, sau printr-un traumatism accidental, iar ea cuprinde conştiinţa corpului lumi­nos. Ultima parte, care era cea mai mare, a treia atenţie este o conştiinţă incomensurabilă, care angajează aspecte de neconceput ale conştiinţei corpurilor fizice şi luminoase. (7)

Putem spune că fiecare dintre noi vine pe lume cu opt puncte. Două dintre ele,, raţiunea” şi ,,vorbirea”, sunt cunoscute de oricine. ,, Sentimentul” este totdeauna vag, dar cumva familiar. Dar numai în lumea vrăjitorilor devii complet informat asupra ,, visatului”, ,, vederii” si ,, voinţei”. lar în final, la marginea acestei lumi, te întâlneşti cu celelalte două. Cele opt puncte formează totalitatea omului.(5)

Ultimele două puncte care formează totalitatea omului, ,, nagualul” şi ,,tonalul”. Am spus odată că aceste două puncte sunt în afara eului ci totuşi nu sunt. Acesta este paradoxul fiinţelor luminoase. ,, Tonalul” fiecăruia dintre noi nu este decât o reflexie a acelui indescriptibil necunoscut care este plin de ordine; ,,nagualul” fiecăruia dintre noi nu este decît o reflexie a acelui indescriptibil vid care conţine totul. (5)

,,Corp din vis” este demunit uneori ,,dublura” sau ,, celălalt” pentru că este o replică perfectă al corpului fizic al ,,visătorului”. Corpul acesta este inerent este energia unei fiinţe luminoase, o emanaţie alburie, fantomatică, fiind proiectată de fixarea celei de-a doua atenţii într-o imagine tridimensională a corpului. A explicat că acest ,, corp din vis” nu este o fantomă, ci e la fel de real ca tot ceea ce observăm în lume. A doua atenţie este atrasă inevitabil ca să focalizeze asupra fiinţei noastre totale, ca un câmp de energie, iar, apoi ea transformă această energie în orice doreşte.

Bineânţeles, cel mai uşor lucru este imaginea corpului fizic, cu care suntem familiarizaţi din viaţa obişnuită şi din folosirea primei atenţii. Ceea ce canalizează energia fiinţei noastre totale pentru a produce lucruri ce se situează în limitele posibilităţii este cunoscut drept ,,voinţă”. Sunt aceste graniţe, doar că la nivelul fiinţelor luminoase sfera este atât de mare, încât este inutil să încerci să stabileşti limite astfel energia unei fiinţe luminoase poate fi transformată prin ,,voinţă” în orice. (7)

Libertatea de a-ţi reaminti eul, prin pierderea formei umane ce este ca o spirală, îţi dă libertatea de a-ţi aminti ci asta, la rândul ei, îţi dă şi mai multă libertate.. (7)

Puterea omului era incalculabilă, că moartea exista numai pentru că noi o intenţionăm încă din clipa naşterii, că intenţia morţii ar putea fi suspendată prin schimbarea pozitiei punctului de asamblare.(4)

Don Juan îşi afirmase credinţa că ideea crestină de alungare din Grădina Edenului i se părea a fi o alegorie pentru pierderea cunoaşterii fără cuvinte, cunoaşterea. intenţiei. Vrăjitoria era deci o întoarcere la origini, o reântoarcere în paradis. (4)

Când privitorul contemplă negreala care este Vulturul, patru izbucniri de lumină vie dezvăluie cum este Vulturul, prima lumină, care este ca un fulger, îl ajută pe acesta să perceapă conturile Vulturului. Există pete de albeaţă, care arată ca ghearele şi penele Vulturului. O a doua strălucire de lumină dezvăluie negreală fâlfâitoare, generatoare de vânt, care arată ca aripile unui vultur. Cu a treia izbucnire de lumină, văzătorul priveşte la un ochi pătrunzător, inuman. lar a patra şi ultima lumină vie dezvăluie ceea ce face Vulturul.

Vulturul devorează conştiinţa tuturor fiinţelor care erau vii cu o clipă înainte pe acest pământ, au murit şi acum zboară spre ciocul Vulturului, ca un flux neâncetat de licurici, să-şi întâlnească proprietarul, raţiunea lor de a fi definit viaţa. Vulturul desface aceste mici flame, le aplatizează, aşa cum desface un tăbăcar pielea, şi apoi le consumă, deoarece conştiinţa este hrana Vulturului. (7)

Şamanii vechiului Mexic se gândeau la aceast suită de evenimente deosebite ca la o modalitate de a stârni energia ascunsă, stocată înlăuntrul sinelui. Aceste stocuri sunt compuse din energia ce-şi are originea chiar în trup şi care se împrăştie, devenind inaccesibilă din cauza evenimentelor de zi eu zi, această suită de fapte remarcabile era modul de a îşi redirecţiona energia nefolosită. (2)

Prin disciplina si hotărârea lor, şamanii erau capabili să îşi conserve după moarte conştiinţa lor individuală şi hotărârea. Pentru ei, starea vagă şi idealizată pe care omul modern o numeşte ,, viaţă de după moarte” era un spaţiu concret plin de lucruri practice de o altă natură decât lucrurile practice din viaţa de zi cu zi, care aveau totuşi o funcţionalitate asemănătoare. (2)

A fi vrăjitor, nu înseamnă să faci vrăjitorii sau să influenţezi oamenii sau să fii posedat de demoni. A fi vrăjitor înseamnă să ajungi la un nivel de conştientizare care face ca lucruri de neconceput să devină disponibile. Termenul de ,, vrăjitorie” nu este bun pentru a exprima ce fac vrăjitorii, dar nici termenul de ,,şamanism”. Acţiunile vrăjitorilor se ocupă exclusiv de domeniul abstractului, al impersonalului. Ei se luptă să atingă un scop care nu are nimic în comun cu scopurile şi căutările omului obişnuit. Aspiraţia vrăjitorilor este accea de a atinge infinitatea şi de a fi conştienţii de acest lucru. (2)

Vrăjitorii din spiţa mea numesc infinitatea: spiritul sau marea întunecată a conştientizării, şi spun că este ceva ce exista undeva şi ne conduce vieţile. (2)

Atenţia antropologilor, în general, este că niciodată nu îşi alocă destul timp pentru a cunoaşte pe deplin toate nuanţele sistemului cognitiv folosit de oamenii pe care ei îi studiază. Termenul de ,, cunoaştere” este un sistem de interpretare care, prin folosire, le dă posibilitatea indivizilor de a utiliza, cu cea mai fină expertiză, toate nuanţele de sens care formează exact mediul social considerat ca obiect de studiu. (2)

Vrăjitorii Mexicului antic vedeau că universul, în ansamblu, este compus din câmpuri de energie sub forma de filamente luminoase. Vedeau miliarde de miliarde din aceste câmpuri, oriunde se întorceau pentru a vedea. Vedeau, de asemenea, cum aceste câmpuri de energie se organizau în curente de filamente, fluxuri care reprezintă forţele constante, perene, ale universului. Acest curent sau flux de filament legat de recapitulare a fost numit de vrajitorii din vechime marea întunecata a conştientizării sau Vulturul. (2)

Vrăjitori descoperiseră că orice din univers este legată de marea întunecată a conştientizării printr-un punct sferic de luminozitate care devenea atunci când aceste creaturi erau percepute ca energii care cu un punct de luminozitate, vrăjitorii Mexicului antic îl numeau punctul de reunire adunată ce permite percepţia printr-un aspect misterios al mării întunecate a conştientizării.

Vrăjitoria ca practică se poate spune că aceasta reprezintă manipularea punctului de reunire pentru a-i schimba focarul de contact cu marea întunecată a conştientizării, făcând astfel posibilă percepţia altor lumi. (2)

Puterea care guvernează destinul tuturor fiinţelor vii este denumită Vultur, nu pentru că este un vultur, sau pentru ca are ceva de-a face cu un vultur, ci pentru că apare unui văzător ca un vultur incomensurabil, negru ca tăciunele, stând drept, aşa cum stă un vultur, înălţimea lui atingând infinitul. (7)

În realitate energia reprezintă reziduul ireductibil a tot ce există, în ceea ce ne priveste, o fiinţă umană nu poate merge mai departe decât să vadă în mod direct energia. Poate mai există şi alte lucruri dincolo de asta, nu ne sunt accesibile.

Universul în totalitatea sa, nemărginit, variat de necuprins în cuvinte. Vrăjitorii Mexicului antic au fost primii care au văzut aceste umbre mişcătoare şi le-au urmat. Le vedeau ca energie care se răspândeşte în univers, şi au descoperit, astfel, ceva transcendental. Au descoperit că, de fapt, nu suntem niciodată singuri în univers. (2)

Vrăjitorii văd fiinţele umane-copii ca pe nişte mingi ciudate, luminoase, de energie, înconjurate din cap până-n picioare de o aura ca o manta ajustată pe coconul de energie, ce o definesc mantaua luminoasă a conştientizării (2) .

Îndrumătorul în viaţa vrăjitorilor, se numeşte ,, nagual”, adică un barbat sau o femeie dispunând de o energie ieşită din comun, un mentor înzestrat cu cumpătare, rezistenţă, stabilitate; cineva pe care vizionarii îl văd ca pe o sferă luminoasă cu patru despărţituri sau ca patru sfere luminoase mai mici, lipite unele de altele. Datorită energiei lor neobişnuite, nagualii sunt mijlocitori. Energia le permite să aducă liniştea, armonia, râsul şi cunoaşterea direct de la sursă, de la intenţie, şi să le transmită semenilor lor. Nagualii furnizează ceea ce vrăjitorii denumesc ,, şansa minimă” (conştiinţa conexiunii cu intenţia). (4)

Cele zece straturi ale celeilalte lumi, maestrul, având în vedere că este un vultur, poate începe chiar de la primul strat şi apoi să treacă succesiv prin toate celelalte, pînă cînd va atinge vîrful împreună cu ucenicul. (1)

Saltul gândirii în neconceput, reprezintă pogorârea spiritului; actul de rupere a barierelor noastre perceptive. Este momentul în care percepţia omului îşi atinge propriile limite. (PT 119)

A opri lumea” era într-adevăr o transformare specifică a anumitor stări de conştiintă în care realitatea de zi eu zi e alterată, deoarece fluxul interpretării, care de obicei curge neîntrerupt, a fost oprit de un tip de circumstanţe şi străine acestui flux.

După ,,oprirea lumii”, următorul pas era acela de ,,a vedea”, ce-l definesc ca fiind drept răspunsul la solicitările perceptuale ale unei lumi din afara descrierii pe care am învăţat s-o cunoaştem ca realitate”. (6)

Pe măsură ce sentimentul Eului individual devenea tot mai puternic, omul şi-a pierdut legătura firească cu cunoaşterea fără cuvinte. Omul modern, care a moştenit această schimbare, se găseşte deci atât de departe şi fără speranţă de întoarcere la sursa a tot ceea ce există, încât tot ce poate face este să-şi exprime disperarea în acte violente şi cinice de autodistrugere (4)

Al treilea punct de referinţă este libertatea percepţiei: este intenţia; este spiritul; saltul gândului în miraculos; actul de a-ţi depăşi limitele şi de a atinge neconceputul. (4)

Impecabilitatea nu înseamnă moralitate, doar seamănă cu moralitatea. Impecabilitatea este, pur şi simplu, utilizarea optimă al nivelului nostru de energie. Fireşte, ea implică frugalitate, cumpătare, simplitate, inoncenţă; şi mai presus de orice, implică absenţa reflectării de sine. Toate acestea par a fi desprinse dintr-un manual al vieţii monarhale, dar nu-i aşa. (4)

În felul acesta, am ajuns la următoarea clasificare: folosirea plantelor halucinogene; proceduri şi formule lolosite în vrăjitorie; achiziţionarea şi manipularea obiectelor de putere; utilizări ale plantelor medicinale; cântece şi legende. (3)

Lucrul care trebuie învăţat în mod special este cum să ajungi la fisura dintre lumi şi cum să pătrunzi în cealaltă lume. Există o spărtură între cele două lumi, lumea vrăjitorilor diablen şi lumea oamenilor vii. Există un loc în care cele două lumi se întrepătrund. Fisura se află acolo, se deschide şi se închide ca o uşă lovită de vânt. Ca să ajungă acolo, omul trebuie să-şi folosească voinţa. (3)

,, A privi” se referea la modalitatea obişnuită de a percepe lumea, în timp ce ,,a vedea” presupunea un proces foarte complex, în virtutea căruia un om al cunoaşterii putea percepe ,,esenţa” lucrurilor din lume.(1)

De-a lungul anilor petrecuţi împreună, am ajuns la concluzia
că ceea ce înţelegea el prin a ,, vedea” era o întelegere intuitivă a lucrurilor, sau capacitatea de a înţelege ceva imediat, sau, poate, capacitatea de a vedea prin acţiunile umane şi a descoperi motive şi înţelesuri ascunse

Dublura e eu-l însuţi; explicaţia asta trebuie să-ţi ajungă. Pentru un vrăjitor care ,,vede”, dublura e mai strălucitoare. (5)

Fiecare om se află în contact cu tot ce există în jurul lui, nu prin intermediul mâinilor sale, ci prin intermediul unui mănunchi de fibre lungi care ţîsnesc din centrul abdomenului său. Fibrele astea fac legătura omului eu mediul înconjurător ; ele îi păstrează echilibrul; ele îi dau stabilitatea. Omul e ca un ou luminos, indiferent că e cerşetor sau rege, şi nu există nici un mod de a schimba ceva ; sau mai exact, ce poate fi schimbat în ou luminos ? Ce? (1)

Ce face ca un luptător sa fie diferit de un om obişnuit, tocmai consecvenţa alegerii unui drum cu inimă. El ştie că un drum are inimă atunci când este una cu el, cînd simte o mare linişte şi plăcere parcurgându-1 pe toată lungimea lui. Lucrurile pe care le alege un luptător pentru a-şi confecţiona scuturile protectoare sunt elementele unui drum cu inimă.

,, Drumul cu inimă” înseamnă, în mod metaforic, ca, în ciuda faptului că omul este pieritor, cel pornit pe calea Cunoasterii trebuia să persevereze pe drumul ales, să fie capabil să găsească satisfacţii fie împlinire personală în alegerea celei mai oportune alternative şi să se indentifice complet cu ea. (1)

Lumea este tot ce e închis aici, viaţa, moartea, aliaţii şi tot ce ne înconjoară. Lumea e incomprehensibilă. Nu o vom înţelege niciodată ; nu o să-i deslusim vreodată secretele. De aceea, trebuie s-o tratăm aşa cum este ea, un mister ciudat ! Totuşi, un om obişnuit nu face asta. Lumea nu este niciodată un mister pentru el, iar când ajunge la vârsta bătrâneţii, este convins că nu mai are de ce trăi. (1)

Ştii că te poti extinde pentru totdeauna în orice directie am arătat? Ştii ca un moment poate fi o eternitate ? Asta nu e o ficţiune; e un fapt, dar numai dacă amplifici şi foloseşti momentul acela pentru a atinge totalitatea sinelui pentru totdeauna şi în orice direcţie. (5)

,,Tonalul” e tot ce cunoaştem şi asta ne include nu numai pe noi, ca persoane, ci totul în lumea noastră. Se poate spune că ,,tonalul” este tot ce atinge ochiul, începem să-1 creştem în momentul naşterii noastre, în clipa în care respirăm prima gură de aer, respirăm de asemenea şi putere pen­tru ,,tonal”. Astfel că este mai bine de spus că ,,tonalul” unei fiinţe umane este legat intim de naşterea ei.,,Tonalul” începe la naştere şi se sfîrşeşte la moarte. (5)

Există un ,, tonal” personal pentru fiecare dintre noi şi există unul colectiv, al tuturor în acelaşi timp, pe care-1 denumim ,,tonalul” timpului. (5)

Tot ce am spus a fost că ,, nagualul” nu este Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este un subiect al ,, tonalului” tău personal şi al ,,tonalului” timpului. ,,Tonalul” este, aşa cum am spus deja, tot ce credem noi că ar compune lumea, inclusiv Dumnezeu, evident. Dumnezeu nu are alta importanţă decât că este un subiect al ,, tonalului” timpului nostru.(5)

Asta este explicaţia vrăjitorilor. ,, Nagualul” este indescriptibilul. Toate sentimentele posibile şi fiinţele şi eurile plutesc în el ca nişte plute, linistite, nealterate, pentru totdeauna. Apoi liantul vieţii leagă câteva dintre ele împreună. Când liantul vieţii adună împreună acele sentimente, se creează o fiinţă, o fiinţă care pierde simţul adevăratei sale naturi şi devine orbită de strălucirea şi fastul zonei în care trăiesc fiinţele, ,, tonalul”. ,, Tonalul” este locul unde există organizarea unificată. O fiinţă apare în ,, tonal” o data ce forţa vitală a unit toate acele senti­mente. Ţi-am spus odată că ,, tonalul” începe la naştere şi se sfârseşte la moarte; am spus asta pentru că ştiu că, imediat ce forţa vieţii părăseşte corpul, toate acele conştiinţe izolate se dezintegrează ci se întorc de unde au venit, în ,,nagual”. Ceea ce face un luptător în călătoria sa în necunoscut seamănă foarte mult cu moartea, doar că mănunchiul de sentimente nu se dezintegrează, ci doar se răspîndeşte, fără a-şi pierde unitatea. Totuşi, la moarte ele se cufundă adânc şi se mişcă independent, ca şi cum n-ar fi fost niciodată o unitate de sine stătătoare. (5)

Într-o zi prin anul 2003 am reuşit să fac un echilibru între conştient şi inconştient când executam un experiment (Zborul Vulturului) bazat pe coordonarea echilibrului static şi dinamic cu coordonarea respiraţie, a fost ceva ce nu se poate descrie prin cuvinte, m-am simţit parcă făceam levitaţie plus alte stări. Altă dată prin anul 2006 am reuşit să intru în aceeaşi stare când executam un alt experiment bazat pe un program de calculator format din culori şi muzică (Spiritul Inorogului), acum a fost o stare care se apropie mai mult cu patrunderea la nivel inconştient şi echilibrarea energiilor corpului fizic cu cel psihic este ceva excepţional. Cândva fără să-mi dau seama am intrat la nivelul inconştient al altei persoane şi am văzut că respectiva persoană este goală m-am speriat şi am negat în momentele respective aceea trăire, dar acum citind despre şamanii mi-am dat seama că nu este imposil ca o persoană să fie ca un vid în interior.

Nu putem ştii ce ne rezervă viitorul fiindcă noi îl putem schimba prin atitudinile şi acţiunile care le facem, putem îmbunătăţii ori distruge, totul se derulează în funcţie de mişcările şi coordonarea energiilor la nivel individual şi colectiv, toţi depindem de ceilalţi dar în acelaş timp ceilalţi depind de noi.

Tot ce se naşte este destinat morţii, aşa cum s-a dezvoltat universul tot aşa va dipărea la un moment dat , sper până atunci omenirea să ajungă la un nivel superior de evoluţie şi să poată eventual perpetua această formă de energie (omul) pe Pământ ori în alte galaxii. (poate chiar acum noi suntem şi în alte galaxii, ci numai o parte din noi se derulează pe această planetă, trăim simultan în diverse zone ale universului)

Bibliografie

1. Casteneda Carlos (1995). Cealaltă Realitate – RAO Internaţional Publishing Company, pg 17,34,130,280,283

2. Casteneda Carlos (2003). Latura Activă A Infinităţii – RAO Internaţional Publishing Company, pg.13,14,186,89,145,174,213,256,259

3. Casteneda Carlos (2004). Învăţaturile Lui Don Juan – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 21,181

4. Casteneda Carlos (1999). Puterea Tăcerii – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 13,59, 110, 119, 151, 220, 223

5. Casteneda Carlos (1995). Povestiri Despre Putere – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 17, 49, 99, 125, 127, 128, 266, 272

6. Casteneda Carlos (1995). Călătorie La Ixtlan – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 13,116

7. Casteneda Carlos (1998). Darul Vulturului – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 22, 27, 62, 176, 176,

8. Casteneda Carlos (2000). Al Doilea Cerc De Putere – RAO Internaţional Publishing Company, pg. 240

Reclame

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: